Diaconie

Als diaconie mogen wij specifiek onze inspiratie vinden in:

‘En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.’ (Hebreeën 13:16)

De diaconie weet zich geroepen door de opdracht en het voorbeeld van Jezus Christus om aan anderen dienstbaar te zijn, ver weg en dichtbij. Zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente. Bij deze taak heeft zij steeds weer de heilige Geest nodig.

De diaconie is één onderdeel, één aspect van de dienst aan de Heer.

Vanuit deze visie doen de diakenen de dingen in de diverse kerkdiensten. Als u regelmatig de diensten bezoekt, ziet u hen aan het werk bij het

Heilig Avondmaal, de collectes, aandacht voor jong en oud, door bezoekjes en het sturen van kaartjes en nog veel meer.

Maar wat u vaak niet ziet en waarin de diaconie wel probeert haar verantwoordelijkheid te nemen, is de ondersteuning van de zwakkeren binnen de gemeente en daarbuiten in de wijk. Hier werken zij ook samen met het sociaal wijkteam, ZWO en andere instanties.

Buiten Nederland ondersteunt de diaconie met raad en daad een aantal projecten in Suriname, Afrika, Zuid-Amerika en Oost-Europa.

Indien u meer wilt weten van dit alles, neem dan gerust contact op met de diaken in uw wijk  of stuur een berichtje naar ons via de website.

Kees Kloosterman, voorzitter

Diaconie:
– Voorzitter: Kees Kloosterman, keeskloos@home.nl, 038 453 49 42
– Secretariaat: Gerda Westerkamp, diaconie@sionskerkzwolle.nl

Voor vragen of hulpvragen:
In de hal, bij de kapstokken, hangt een brievenbus die hiervoor gebruikt kan worden. Of anders via e-mail:
diaconie@sionskerkzwolle.nl of telefonisch: 038 453 49 42

DIACONIE
DIACONIE IN DE KERK
DIACONIE IN DE WIJK