Voorwoord

In deze haastige tijden, waarin velen zich eenzaam kunnen voelen, ondanks alle online mogelijkheden,probeert de diaconie er juist te zijn voor U!

De kerk biedt mogelijkheden door pastoraat, bezoek aan huis door diakenen, een sociaal contact, een verjaardagskaart of een bloemetje en contact aan de deur.

Ondanks dit alles kunnen mensen zich nog steeds alleen voelen. Dit treft alleengaanden, ouderen, zieken en mensen met nauwelijks een netwerk het hardst.

Daarom zoeken we naar manieren om contact te onderhouden en wij hopen dat velen in de kerk om zich heen kijken en even een belletje doen naar iemand.

Maar misschien heeft u hulp nodig bij het doen van boodschappen. Of iets halen voor de huisdieren of noemt U maar op.

Als dat het geval is, wilt u dan contact met ons opnemen?

Dat kan door iemand van de diaconie te bellen. Of als u actief bent op internet, dan kan dat ook door een berichtje aan diaconie@sionskerkzwolle.nl.

Het spreekt vanzelf, dat u dat ook kunt doen voor iemand anders, waarvan u weet dat die behoefte er is.

Namens de diaconie

Kees Kloosterman (voorzitter)

Diaconie:
– Voorzitter: Kees Kloosterman, kkloosterman@sionskerkzwolle.nl, 038 453 49 42
– Secretariaat: Gerda Westerkamp, diaconie@sionskerkzwolle.nl
– Penningmeester: Gerard Wittenaar, gwittenaar@sionskerkzwolle.nl

– Jenny Docter, jdocter@sionskerkzwolle.nl
– Wim Docter, wdocter@sionskerkzwolle.nl
– Corry van der Velde, cvandervelde@sionskerkzwolle.nl
– Henk Slomp, hslomp@sionskerkzwolle.nl

Voor vragen of hulpvragen:
In de hal, bij de kapstokken, hangt een brievenbus die hiervoor gebruikt kan worden. Of anders via e-mail:
diaconie@sionskerkzwolle.nl of telefonisch: 038 453 49 42

    Een bericht aan de diaconie