Dopen – trouwen

Dopen:

In onze gemeente worden zowel kinderen als volwassenen gedoopt. De kin-derdoop kennen we vanuit het verbond dat de HERE God sloot met zijn volk en de kinderen van zijn volk. Zo worden kinderen van gelovige ouders gedoopt en vormen zij samen een christelijk gezin. Volwassenen worden gedoopt op grond van hun belijdenis van het geloof. De doop wordt eenmaal bediend.
Data van de doopdiensten: 15 oktober en 10 december 2023 en 4 februari en 12 mei 2024.

Trouwen:

Trouwen is een bijzondere, feestelijke en belangrijke stap in jullie leven. In onze gemeente is het mogelijk om na het burgerlijke huwelijk tussen man en vrouw het huwelijk kerkelijk te laten bevestigen en inzegenen. In drie persoonlijke gesprekken met de predikant wordt dit zorgvuldig voorbereid.

Klik op deze regel voor meer informatie over zaalverhuur.