Kerk in de buurt

Om de missionaire taak binnen de Sionskerk meer handen en voeten te geven is er de werkgroep “kerk in de buurt”. Zij probeert, uiteraard samen met de gemeenteleden, de kerk een gezicht te geven buiten de kerkmuren en hoopt zo Gods liefde en genade te kunnen laten zien aan mensen die Hem (nog) niet kennen. Deze werkgroep is steeds op zoek naar mogelijkheden hiervoor.
Vaste activiteiten zijn o.a. :
– Een activiteit voor onze gasten uit de buurt tijdens het startweekend
– Een stand op de kerst creatief beurs in de Bolder waar we als kerk iets van de echte Kerstboodschap op verschillende manieren
.  laten zien
– Knabbelen en babbelen

In 2019 zijn er een kleine foodtrailer en een gesprekwagen met de namen ‘Knabbelen’ en ‘Babbelen’ aangeschaft waarmee we op vaste tijden aan de Biesbosch en de bij de Dollard flats staan. Door middel van eten (vooral pannenkoeken) willen we in contact komen met mensen, tot een goed gesprek komen en hen iets van Gods liefde laten ervaren. Hier zijn vrijwilligers van verschillende gemeentes bij betrokken. Als u/jij een keer mee wilt doen of meer informatie hierover wilt neem dan contact op met Greet Kloosterman (06-57308089) of Dineke van Veluwen (06-20855814)
Deze foodtrailer en gesprekswagen kunnen ook door andere kerken of organisaties gebruikt worden.