Commissie Oost Europa

Onze interkerkelijke commissie is op 29 mei 1979 opgericht door de kerkenraad van de voormalige Emmaüskerkgemeente en valt onder eindverantwoording van de Centrale Diaconie Zwolle. Door de grote veranderingen in de afgelopen 40 jaar in Oost Europa is de omvang en inhoud van de hulpverlening ook regelmatig aangepast. Bijvoorbeeld door de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari 2022, waardoor er meer dan 9,5 miljoen vluchtelingen kwamen.
Waren de verschillen met West-Europa in beleid, inkomen, sociale voorzieningen, zorg voor ouderen en mensen met beperkingen nog erg groot, daar komt de opvang van vluchtelingen nu ook nog bij.
Gelukkig kunnen wij, mede door goede contacten met andere hulpgroepen, waar nodig, directe zorg bieden.
commissie Oost Europa Zwolle

Het doel van de commissie is momenteel:
– Aandacht houden voor het belangrijke kinder- en jeugdwerk, waar elk jaar tienduizenden kinderen aan deelnemen.
– Ondersteunen van projecten.
– Bieden van diaconale hulp aan voornamelijk Romagemeenten en de allerarmsten.
– Acute noodhulp aam vluchtelingen.
Collectes en persoonlijke giften blijven welkom op:
Bankrekening NL26RABO0413550745 ten name van Protestantse Gemeente Zwolle t.g.v. commissie Oost-Europa Zwolle. RSIN/fiscaalnr.002645105
De commissie bestaat momenteel uit:
Dineke Rohaan, tel. 038- 453 94 90, d.rohaan@kpnmail.nl
Jan Flokstra, tel. 038-455 00 06, j.h.flokstra@centaurus.nl
Herman Lammersen, tel. 038- 453 47 08, h.lammersen@ziggo.nl