Organisatie/raden

De Sionskerkgemeente heeft een (wijk)kerkenraad. Alleen ambtsdragers van de gemeente hebben hierin zitting. Samen geven zij leiding aan het gemeenteleven. Voor vragen of contact kunt u ook altijd kerkenraadsleden benaderen.

De Sionskerkgemeente draagt de pastorale en diaconale zorg voor protestantse gemeenteleden die wonen in de Aa-landen, Berkum e.o. en Holtenbroek. Gemeenteleden uit heel Zwolle zijn natuurlijk welkom.

In 2018 zijn de Emmaüskerkgemeente (Protestantse wijkgemeente Berkum) en de Sionskerkgemeente gefuseerd.

Predikanten

Ds. Hélène Evers
tel. 038 455 06 50
dshevers@sionskerkzwolle.nl

Ds. Ruilof van Putten
tel. 06 53 98 54 26
dsruilof@sionskerkzwolle.nl

Kerkelijk werker

Dhr. Jeroen Knol
tel. 038 785 12 94 of 06 26 30 52 86
jknol@sionskerkzwolle.nl, jeugd- en ouderenwerker (gemeenteleden 70+)

Scriba

Dhr. R.N. Hukubun
Bonkenhavestraat 52, 8043 TC Zwolle, tel. 038 422 72 12
scriba@sionskerkzwolle.nl

Let op:
De heer Nico Hukubun is ziek en momenteel niet bereikbaar. Ouderling Dick van Boven neemt zijn taken daarom tijdelijk waar. Hem kunt u bereiken via telefoonnummer 06 51 42 99 08.

Ouderlingen

Dick van Boven, tel. 038 454 61 04 of 06 51 42 99 08, dvanboven@sionskerkzwolle.nl
Jaap Bijzet, ouderling voor rouw- en trouwdiensten, jbijzet@sionskerkzwolle.nl
Alette Elburg- van Vilsteren, ouderling voor jeugd 12-, aelburg@sionskerkzwolle.nl
Bart Elburg, ouderling voor jeugd 12-, belburg@sionskerkzwolle.nl
Jan Mulder, ouderling voorgaan in rouwdiensten, jmulder@sionskerkzwolle.nl
Janine Oude Wesselink, ouderling voor gezinnen in Stadshagen, joudewesselink@sionskerkzwolle.nl
Jan Westera, ouderling Berkum, jwestera@sionskerkzwolle.nl
Hans Zwanenburg, ouderling Vorming & Toerusting, hzwanenburg@sionskerkzwolle.nl

Diakenen

Jenny Docter, tel. 038 453 66 13, jdocter@sionskerkzwolle.nl
Wim Docter, tel. 038 453 66 13, wdocter@sionskerkzwolle.nl
Kees Kloosterman, tel. 038 453 49 42, kkloosterman@sionskerkzwolle.nl
Henk Slomp, tel. 06 46 33 38 30, hslomp@sionskerkzwolle.nl
Corry van der Velde, tel. 038-460 04 03, cvandervelde@sionskerkzwolle.nl
Gerda Westerkamp, secretariaat, gwesterkamp@sionskerkzwolle.nl, of diaconie@sionskerkzwolle.nl
Gerard Wittenaar, penningmeester, tel. 038 421 92 19, gwittenaar@sionskerkzwolle.nl

Diakenen met speciale opdracht

Linie Kok, diaken in Wijthmen, tel. 0529 401 972, a.h.kok@hetnet.nl

Ouderling-kerkrentmeester

Eilert van Berkum, tel. 038 453 31 12, evanberkum@sionskerkzwolle.nl

Ouderling-kerkrentmeester met speciale opdracht

Jan van der Veen, voorzitter CvK, tel. 038 460 60 18, jvanderveen@sionskerkzwolle.nl

Kerkrentmeesters

Harjan Inkelaar, tel. 06 51 35 33 01, inkelaar@ziggo.nl
Roely Berends, tel. 06 29 51 49 92, penningmeester@sionskerkzwolle.nl
Henrieke Knobbe, kerkrentmeester, hknobbe@sionskerkzwolle.nl

Technisch voorzitter van de Grote en Kleine Kerkenraad

Henrieke Knobbe, kerkrentmeester, hknobbe@sionskerkzwolle.nl (waarnemend)

Notulist vergaderingen Grote Kerkenraad en kerkrentmeesters

Hermien Inkelaar, tel. 06 27 47 71 46, hinkelaar@sionskerkzwolle.nl