Belangrijke contacten

Neem contact met ons op

Vroeg of laat stelt iedereen, jong of oud, zich de vraag wat het betekent te leven. Maar waar leef je nu eigenlijk voor? En waar gaat het naartoe? En die christenen, wat geloven zij? In de Sionskerk, deel uitmakend van de Protestantse Kerk Nederland en (lokaal dus van) de Protestantse Gemeente Zwolle, hebben we op al deze vragen niet direct een pasklaar antwoord. Wel weten we dat de Bijbel – ’s werelds meest gelezen boek – en de centrale figuur Jezus Christus antwoorden geven die navolging verdienen. In deze zin biedt de Sionskerk dus een goed antwoord. Jij en u mogen zich welkom weten binnen deze ‘warme gemeenschap’; een kerk met hart voor nieuwkomers. We willen u graag verwelkomen en zich thuis laten voelen. U kunt ook aankloppen bij onze predikanten, onze kerkelijk werkers en onze leden van de kerkenraad. Of neem contact op met onze scriba voor algemene informatie (ook voor uitvaarten): Dhr. R.N. Hukubun, 038 422 72 12, of e-mail: scriba@sionskerkzwolle.nl.

Let op:
De heer Nico Hukubun is ziek en momenteel niet bereikbaar. Ouderling Dick van Boven neemt zijn taken daarom tijdelijk waar. Hem kunt u bereiken via telefoonnummer 06 51 42 99 08.

Sionskerk Berkum en Zwolle-Noord

Glanerbeek 10
8033 BA Zwolle
038 453 7075

Predikant

Ds. Hélène Evers
038 455 06 50

Predikant

Ds. Ruilof van Putten
06 53 98 54 26

Kerkelijk werker

Dhr. Jeroen Knol
jeugd- en ouderenwerker (gemeenteleden 70+)

038 785 12 94 of
06 26 30 52 86

Scriba

1e Contactpersoon, ook voor uitvaarten
Dhr. R.N. Hukubun
Bonkenhavestraat 52
8043 TC Zwolle
038 422 72 12

Secretariaat wijkdiaconie

Mevrouw Gerda Westerkamp

Penningmeester

Mevrouw Roely Berends

Kerkelijk Bureau

Molenweg 241
8012 WG Zwolle
Openingstijden: Maandagmorgen en donderdagmorgen van 09:00 uur tot 12:00 uur.
038 421 75 96

Ledenadministratie Sionskerk

Mevr. Gerda Westerkamp

Beheercoördinator

Dhr. Henk Slomp
(Ook voor zalenverhuur)
06 19 78 60 41

Webredactie

Dhr. Menno de Visser
Dhr. Ray Westerkamp
(Neem contact met ons op voor vragen over deze website)

Organist en Kerkdienstgemist.nl

Dhr. Gert Hendriks

Coördinatoren kerktelefoon en/of kerk tv (Berkumstede)

Dhr. Wim Docter
038 453 66 13
Dhr. Harjan Inkelaar (Kerk TV Berkumstede)
06 51 35 33 01

Coördinator Focus IZB

Dhr. Dick van Boven

Vervoer

Dhr. Bert Kremer

038 454 03 04

Technisch team

(Technische ondersteuning bij kerkdiensten)
Dhr. Gerard Wittenaar
Dhr. Ray Westerkamp

Pastorale of Diaconale zorg?

Uw eigen of andermans nood of ziekte melden?

Klachten

Heeft u klachten van algemene aard; leg het neer bij de scriba

Vertrouwenspersoon

Neem contact op met onze vertrouwenspersoon