Ds. Hélène Evers

IK ROEP TOT GOD, DE ALLERHOOGSTE

Graag wil ik mij aan u en jou voorstellen. Mijn naam is Hélène Evers. Sinds november 2004 ben ik als predikant aan de Sionskerk verbonden. Ik heb in Utrecht gestudeerd, eerst rechten en daarna theologie. Hoewel ik altijd nauw betrokken ben geweest bij het gemeenteleven heeft het de nodige tijd geduurd voordat ik zover was om aan mijn roeping gehoor te geven. Nu ben ik bijzonder blij en dankbaar dat ik dit werk mag doen. Preken maken en voorgaan in kerkdiensten, het evangelie van Jezus Christus verkondigen aan mensen van vandaag. Het is elke keer weer een grote uitdaging en een even grote vreugde. Hierbij heb ik Gods hulp zeer nodig en ik mag merken dat Hij mij ook helpt. Ik vind het fijn om deel te mogen uitmaken van de gemeente van de Sionskerk en om mee te leven met jong en oud, in vreugde en verdriet. Het is mooi om te mogen zien hoe mensen zich verbonden weten aan de Here God. Het is al met al een hele opdracht en tegelijk heerlijk om te doen: meeleven met anderen, omzien naar elkaar in de Naam van Jezus Christus.

Social media: Linkedin – Website: www.heleneevers.nl

Telefoon: 038 455 06 50

Stuur mijn een e-mailbericht

  Columns

  De samenleving verkeert in crisis

  Doeltreffend herdenken

  Zondagsrust en winkelsluiting

  Historische verklaring Orthodoxe Rabbijnen

  Het ene lichaam van Christus in Zwolle

  Brief aan de ambassadeur van Israël

  Bidden voor de overheid

  Groene kerk

  The Voice: cultuuromslag nodig in de omgang tussen mannen en vrouwen!