De Sionskerk

 

Doelstelling:

De Sionskerk gemeente wil volwassenen en jongeren
van binnen en buiten onze kerkelijke gemeente
uitnodigen om samen te komen in de
Naam van Jezus Christus, tot eer van God,
om te groeien in geloof en in dienstbaarheid.

De Protestantse Kerk

De Sionskerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, afgekort PKN.

De Sionskerk is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) voor de wijken Berkum en Zwolle-Noord.

Sinds 1 januari 2018 vormen de voormalige Sionskerkgemeente en de voormalige Emmaüskerkgemeente één kerkelijke gemeente.

Leden van buiten deze wijken en andere belangstellenden zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom in de Sionskerk.

Uitleg van ons logo:

In het logo zijn een duif en een kruis zichtbaar: tekenen van de Heilige Geest en het lijden en sterven van Jezus Christus. De kernbegrippen van ons geloof. Het is zo vorm gegeven dat er ook twee armen te zien zijn. Als gemeente willen we open staan voor alle mensen, verschillende mensen. Mensen met ieder hun eigen levensverhaal, huidskleur en verleden. Die grote verscheidenheid wordt gesymboliseerd door een veelkleurig pad. Zo krijgt de Sionskerk kleur, vanuit de liefde van God.

Welkom in onze en uw Sionskerk

Vroeg of laat stelt iedereen, jong of oud, zich de vraag wat het betekent om te leven. Waar leef je nu eigenlijk voor? En waar gaat het naartoe? En die christenen, wat geloven zij? In de Sionskerk, deel uitmakend van de Protestantse Kerk Nederland en (lokaal dus van) de Protestantse Gemeente Zwolle, hebben we op al deze vragen niet direct een pasklaar antwoord. Wel weten we dat de Bijbel – ’s werelds meest gelezen boek – en de centrale figuur Jezus Christus antwoorden geven die navolging verdienen. In deze zin biedt de Sionskerk dus een goed antwoord. Jij en u mogen zich welkom weten binnen deze ‘warme gemeenschap’; een kerk met hart voor nieuwkomers. We willen u graag verwelkomen en zich thuis laten voelen. U kunt ook aankloppen bij onze predikanten, onze kerkelijk werkers en onze leden van de kerkenraad.

De doelstelling van onze kerk is kraakhelder:
De Sionskerk wil volwassenen en jongeren binnen en buiten de kerk uitnodigen om samen te komen in de naam van Jezus Christus, tot eer van God, om te groeien in geloof en dienstbaarheid.

Wilt u meer weten of wenst u een gesprek?

U mag altijd contact opnemen met onze scriba voor algemene informatie:
Tel: 038 422 72 12 (Dhr. Nico Hukubun).
Email: scriba@sionskerkzwolle.nl

Let op:
De heer Nico Hukubun is ziek en momenteel niet bereikbaar. Ouderling Dick van Boven neemt zijn taken daarom tijdelijk waar. Hem kunt u bereiken via telefoonnummer 06 51 42 99 08.

Onze wijkpredikant, ds. Hélène Evers, staat u ook graag te woord:
Tel: 038 455 06 50
Email: dshevers@sionskerkzwolle.nl