Pastoraat

Als u pastorale of diaconale zorg nodig heeft, uw eigen of andermans nood of ziekte wilt melden, als u meer bij de kerk betrokken wilt raken of om andere redenen contact zoekt, dan is er voor elk gedeelte van de wijk een contactpersoon die u hiervoor kunt benaderen en die kan zorgen dat de juiste persoon bij u komt.

Voor pastoraat binnen onze wijkgemeente Sionskerk is onderstaande blokindeling gemaakt.

Blok 1 Aa-landen Oost
Alle beken ten oosten van de Westerveldse Aa
Coördinator: Dineke van Veluwen, 038-4550626,
dineke.van.veluwen@hetnet.nl
De gemeenteleden die wonen in Zwolle-Zuid
Coördinator: Corrie van de Velde-Heerdink, 038-4600403
cvandervelde@sionskerkzwolle.nl
Diaken: Kees Kloosterman, tel. 038- 453 49 42,
kkloosterman@sionskerkzwolle.nl

Blok 2 Aa-landen Zuid
Alle straten ten zuiden van de Zwartewaterallee en de gemeenteleden die wo-nen in Dieze, Centrum, Wipstrik en Assendorp
Coördinator: Jan van der Velde tel. 038- 460 04 03,
jvandervelde@sionskerkzwolle.nl

Blok 3 Aa-landen Noord
Alle straten ten noorden van de Waallaan (alle Diepen en straten rond de Hun-zelaan) en de gemeenteleden in Stadshagen
Coördinator: Dick van Boven (ouderling) tel. 06- 51 42 99 08,
dvanboven@sionskerkzwolle.nl
(Jeugd)diaken: Janine Oude Wesselink, tel. 038- 420 08 84,
janine@walteroudewesselink.com

Blok 4 Aa-landen Midden
Alle straten ten noorden van de Zwartewaterallee en ten zuiden van de Waal-laan en de gemeenteleden, die buiten de gemeente Zwolle wonen
Coördinator: Maartje Lindeboom 06-20312921, automaartje@gmail.com
Diaken: Wim Docter, wdocter@sionkerkzwolle.nl, Jenny Docter, jdocter@si-onskerkzwollezwolle.nl, tel. 038- 453 66 13

Blok 5 Holtenbroek
Alle straten ten noorden van de Zwartewaterallee en in het westen begrensd door het Zwartewater en in het oosten door de Middelweg
Coördinator: Bernd Steenbergen (pastoraal medewerker), tel. 038- 454 57 88
Diaken: Gerard Wittenaar, tel. 038- 421 92 19, gwittenaar@sionskerkzwolle.nl

Blok 6 Berkum Oost
Alle straten ten oosten van de Campherbeeklaan
Coördinator: Gerrie Ruitenberg tel. 06- 25 25 44 04, ruiten14@kpnmail.nl
Diaken: Henk Slomp, tel. 038- 454 10 86, of 06- 46 33 38 30,

Blok 7 Berkum West
Alle straten ten westen van de Campherbeeklaan
Coördinator: Thea Hulsbergen tel. 038- 454 27 28, thulsbergen@hotmail.com
Diaken: Henk Slomp, tel. 038- 454 10 86, of 06- 46 33 38 30,
hslomp@sionskerkzwolle.nl

Blok 8 Berkum Noord
Alle straten ten noorden van de A28 en ten oosten van de Vecht
Coördinator: Albert Schutte, tel. 0529- 42 75 84

Blok 9 Berkum Zuid
Alle straten ten zuiden van de Nieuwe Vecht
Coördinator: Lini Kok tel. 0529-401972,
Diaken met speciale opdracht voor Berkumstede en Rehoboth (Wijthmen)
a.h.kok@hetnet.nl

Contactpersonen Woonzorgcentra
Arcadia: Jan Mulder, 038-452 74 31, jmulder@sionskerk-zwolle.com
Berkumstede: Tiny van Ommen, 038-423 06 27, tivao@hotmail.com
De Havezate: José Steenbergen, 038-454 57 88, jjnijdam@gmail.com
Esdoorn: Lineke van Houten 038-850 02 12, linekevanhou-ten@gmail.com
Fermate: Henk van den Berg, 038-454 33 19, henkbarg@ziggo.nl
Rivierenhof/ de Riethorst: Liny Vreman, 038-4543421 b.vreman@hetnet.nl
Zandhove: Truus Ester, 038-460 10 16, t.ester-kool@hotmail.nl
Het Zonnehuis: Janine Oude Wesselink, 038-420 08 84,
janine@walteroudewesselink.com

Pastoraat vóór en uitvaartdiensten ván gemeenteleden 70 jaar en ouder,
Kerkelijk werker Jeroen Knol, tel. 038- 785 12 94 of 06- 26 30 52 86

Pastoraat gericht op jongeren (zie kinderen en Jeugdwerk)
Pastoraal medewerker José Steenbergen 06 21 52 09 12, jjnijdam@gmail.com

Pastoraat anders begaafden
Pastoraal medewerker Angeline Vermeulen 038-453 65 03,
a.g.vermeulen@gmail.com

Pastoraat bij ziekenhuisopname
Wilt u een ziekenhuisopname doorgeven, neemt u dan contact op met pastoraal medewerker Margriet van der Veen, tel. 038- 460 60 18 of tel. 06 42 33 22 55

 

(Plattegrond blokindeling pastoraat Sionskerk)

 


Jongerenpastoraat en vertrouwenspersoon

De Sionskerk biedt pastoraat gericht op jongeren. Relaties, aandacht en gemeenschap vormen de basis van het jongerenpastoraat. De kern is omzien naar elkaar. Vooral ook wanneer er problemen zijn, zoals met ziekte. Heb je een vraag? Zit je ergens mee? Stuur gerust een mail of bel met de vertrouwenspersoon: José Steenbergen 06 21 52 09 12, jjnijdam@gmail.com.