Bijbelkringen en groepen

In diverse kringen komen gemeenteleden en belangstellenden bij elkaar om geloofsgesprekken te houden. U/jij bent welkom om mee te doen.

Doe mee met een Focus-ontmoetings-& gespreksgroep.
Op een Focus-ontmoetings – & gespreksgroep kom je samen met andere chris-tenen om je geloof te delen en bemoedigd te worden. Sommige groepen eten samen. Iedere geroep gebruikt het Focuswerkboek. De thema’s sluiten aan bij de zondagse kerkdiensten.
Thema’s:
“Waar God je roept” september
“Als het erop aankomt” oktober
“Toegerust het leven in” november
“Het grote gebod van de liefde” december
“ Onze Vader”, extra

Toerusting van alle cursusleiders
Alle leiders van cursussen en groeigroepen voor evaluatie en toerusting op:
dinsdag 6 februari 2024, 18.00-19.30 uur, met maaltijd
dinsdag 14 mei 2024, 18.00-19.30 uur, met maaltijd

Toerusting pastoraat en diaconaat
Alle ouderlingen, diakenen en pastorale medewerkers en bezoekmedewerkers ontmoeten elkaar één keer per jaar voor overleg en toerusting op de blok-avond. De toerusting wordt verzorgd door ds. Hélène Evers. Van 19.30-21.00 uur in de Sionskerk: dinsdag 7 november 2023

Eetgroep alleengaanden
Iedereen die op de laatste vrijdag van de maand alleen aan tafel moet zitten, is welkom in de Sionskerk. Enthousiastelingen zijn het, die dan voor u in de pannen roeren. Ze maken soep, een hoofdgerecht en een toetje. Na het eten kunt u ook nog koffie of thee drinken. Hoofddoel is het ontmoeten van elkaar en het eens niet alleen aan tafel zitten. Meestal zijn er zo’n 20 tot 25 mensen, die er een gezellige boel van maken. Dus, als u hier ook wel eens aan mee wil doen, wees welkom op de laatste vrijdag van de maand ( behalve in de zomer-maanden, dan zijn de kokers weg of druk)
Om 18:00 uur start de maaltijd en de kosten zijn € 6 per persoon.
Aanmelden is gewenst in verband met de inkoop: tel. Jenny 038 – 453 66 13 of mail Greet: greetkloos@hotmail.com

Gemeente Groei Groep Bekenbuurt
Wanneer            : 1 x per 3 weken op vrijdagochtend
Start                    : het hele jaar door dus ook in de zomerperiode
Waar                    : bij deelnemers thuis
Aanvang             : van 10.30 tot 12.30 uur
Leiding door     : Dineke van Veluwen

Senioren Groeigroep
Elke laatste woensdag van de maand in de Sionskerk van 15.30 tot 16.30 uur.
Opgeven kan bij Lineke Oosterbeek.

Jonge-Gezinnen Groeigroep
1 x per maand op zondagmiddag in de Sionskerk van 15.30 tot 17.00 uur. Contactpersoon: Minke Koerhuis: minkeanna@hotmail.com

Geloofsgesprekgroep 40+
1 x per maand op de eerste dinsdag bij één van de deelnemers thuis.
Contactpersoon: Hans Zwanenburg tel. 038-4234190. fe.zwanenburg@outlook.com

Bijbelstudiekring Berkumstede
Elke eerste maandag van de maand van 15.00-16.00 uur.
Gezamenlijk georganiseerd met de Hoofdhof & de Ichthuskerk.
Contactpersoon: Christine Pilon (geestelijk verzorger Driezorg) c.pilon@driezorg.nl

Bijbelstudiekring Arcadia
Data wisselend. Dinsdagmorgen 10.00 uur koffie. 10.30-11.30 uur gesprek. Locatie: de Soos van Arcadia
Contactpersoon: Jan Mulder jmulder@sionskerkzwolle.nl

Zondagavond Bijbelkring
Deze kring komt bijeen op de laatste zondagavond van de maand, uitgezon-derd december. We gebruiken het materiaal van het Focusproject.De eerste avond van het seizoen van 2023/2024 is gepland op 1 oktober 2023 om 20.00 uur in de kerk.
Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom!
Leiding: Henriët Ferguson, tel. 038 – 457 89 98, Annemarie Remmink tel. 038 -453 15 83 en Ineke Lamers tel. 038 – 785 20 21.

Jonge gezinnen-kring
Zijn jullie een gezin met jonge kinderen, en zoek je een plek en een moment om met gelijkgestemden over het geloof te spreken? Dan is de jonge gezinnen-kring iets voor jullie. Ongeveer eens per 6 weken komen we in de Sionskerk een uurtje bij elkaar in de oppasruimte. De kinderen kunnen spelen en wij kun-nen in gesprek over het geloof, de opvoeding, en alles wat daarbij komt kijken.
We volgen de Focus-thema’s.
In het komende seizoen willen we elkaar ontmoeten op zondagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur op:
24 september en 26 november 2023 en op 14 januari, 10 maart en 26 mei 2024.