Wat geloven wij

Het Christelijk geloof

Wat geloven wij? In Wie geloven wij?

Welkom op onze website!

De Sionskerk is een kerk. Het christelijk geloof staat centraal in wat wij geloven, wat we doen en zeggen, in de kerkdiensten en in activiteiten en in ons leven.

Waarover gaat het christelijk geloof? Wij geloven in God. Jezus is voor ons erg belangrijk. Wij geloven dat God in Hem zichtbaar is geworden op aarde, dat God in Jezus mens is geworden. Daarom is Jezus voor ons erg belangrijk, en wat Hij zegt en doet. In Jezus zien we de liefde van God, Zijn genade voor ons en leren we ook hoe wij met God en mensen om ons heen kunnen leven. Door Jezus kennen wij God. Jezus is gestorven aan het kruis en Hij is opgestaan uit de dood. Het leven met God vind je in Hem.

Als je meer over het christelijk geloof wilt leren, dan zijn er veel mogelijkheden:

Je kunt contact opnemen met de predikant van de Sionskerk. Ik wil graag met je praten.

Je kunt de kerkdiensten meemaken of bekijken op internet. Je bent welkom op een van de vele cursussen, Bijbelstudies of andere activiteiten die wij organiseren.

Op internet is ook veel informatie te vinden. Dit is minder persoonlijk, maar misschien vind je dit wel fijn. Enkele links die we aanbevelen:

www.Weetwatjegelooft.nl

www.Alphanederland.org

hartelijke groet, ds. Hélène Evers

Boomkensdiep 14
8032 XX Zwolle
Telefoon: 038 455 06 50
Email: dshevers@sionskerkzwolle.nl

Stuur mij een bericht (Ds. Hélène Evers)