Uitvaart

Begraven en herdenken:

Vanouds begraaft de kerk haar doden. Als de Sionskerk officieel is betrokken bij de uitvaart, dan wordt de gestorvene in de zondagse dienst in het midden van de gemeente herdacht. Dit gebeurt zowel op de zondag na het overlijden als in november op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Heeft u te maken met een overlijden en wilt u een kerkelijke uitvaart, dan kent de Sionskerkgemeente een pastoraal team van uitvaartleiders.
De scriba of pastoraal coördinator informeert u graag over degene die in aanmerking komt.

Binnen onze eigen gemeente zijn we dankbaar dat we een uitvaartteam hebben, dat de predikant, ds. H. Evers, ondersteunt bij begrafenissen en crematies. Beschikbaar zijn kerkelijk werker de heer J. Knol voor de 70 plussers, ds. W.P. Ferguson en ouderling J. Mulder.
We zijn dankbaar dat we op dit team van bekwame gemeenteleden een beroep mogen doen.

De familie of de uitvaartondernemer kan het best contact opnemen met Dhr. N. Hukubun (ouderling-scriba), tel. 038 422 72 12 of kan over datum en beschikbaarheid van het gebouw contact opnemen met de Beheercoördinator van de Sionskerk, tel. 06 197 86 041.

Klik op deze regel voor meer informatie over zaalverhuur.