Vrouw en kerk

Binnen de gemeente verzorgt Vrouw en Kerk vele uiteenlopende activiteiten. Dit wordt verzorgd door een grote groep trouwe vrijwilligers. Daar is Vrouw en Kerk enorm dankbaar voor. Mede dankzij deze vrijwilligers is veel mogelijk.

Vrouw en Kerk verzorgt onderstaande:
• de bloemengroet, zij brengen iedere zondag een bloemengroet voor een oudere, zieke of een jubileum
• het ouderenbezoek en het welkomstbezoek aan nieuwkomers
• het vrijwilligerswerk in verzorgingshuis Rivierenhof.

Voor haar tientallen vrijwilligers verzorgt Vrouw en Kerk een gezellige middag.
Wilt u meer weten over Vrouw en Kerk en/of wilt u meehelpen?
U bent van harte uitgenodigd contact op te nemen met een van onderstaande bestuursleden.
H. Roebersen – voorzitter 038-454 29 19
W. van den Berg – secretaris 038-454 33 19
H. Stegeman – bloemengroet 038-453 12 82
J. Docter – bloemengroet en nieuwingekomenbezoek 038- 453 66 13
M. Vijfvinkel – ouderenbezoek 038-455 02 50
H. Roebersen – ouderenbezoek 038-454 29 19
J. Knol 038-785 12 94
A.G. Vermeulen 038-453 65 03

Verjaardagen 80+
Via de diaconie wil Vrouw en Kerk vanaf september elke laatste donderdag-middag van de maand alle mensen boven de 80 jaar, die in die maand jarig zijn geweest of die maand nog jarig zijn, uitnodigen om in de Sionskerk gezamenlijk hun verjaardag te komen vieren van 15.00-17.00 uur.
Onder het genot van een kopje koffie of thee met gebak en een hapje en een drankje hopen we de jarigen te ontmoeten.
Indien u geen vervoer hebt, kunt u gehaald en gebracht worden. Partner of familielid zijn welkom. Wel even aanmelden voor deze middag.
Opgave bij Hilly Roebersen (voorzitter) 038-454 29 19 of Jenny Docter 038-453 66 13.
Tevens is dan het halen en brengen van het Verjaardagsfonds. Groeten Vrouw en Kerk.