Over ons

 

Nieuwe Sionskerk logo 2016Uitleg van ons logo:

In het logo zijn een duif en een kruis zichtbaar. Tekenen van de Heilige geest en het lijden en sterven van Jezus Christus. Kernbegrippen van ons geloof. Het is zo vorm gegeven dat er ook twee armen te zien zijn. Als gemeente willen we open staan voor mensen. Verschillende mensen. Mensen met ieder hun eigen levensverhaal, huidskleur en verleden. Die grote verscheidenheid word gesymboliseerd door een veelkleurig pad. Zo krijgt de Sionskerk kleur, vanuit de liefde van God.

Doelstelling:

De Sionskerk gemeente wil volwassenen en jongeren
van binnen en buiten onze kerkelijke gemeente
uitnodigen om samen te komen in de
Naam van Jezus Christus, tot eer van God,
om te groeien in geloof en in dienstbaarheid. 

Bijbeltekst voor deze dag:

Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.

actueelbg

Onze kerkdiensten beginnen om 10:00u.

U bent van harte welkom!

Adres: Glanerbeek 10 (Wijk Aa-landen).

Actueel nieuws

Boekenmarkt in Sionskerk: 12 mei

Door PR | 15 april 2018

Op zaterdag 12 mei wordt in de Sionskerk weer de jaarlijkse boekenmarkt gehouden. ‘s Morgens tussen half tien en twaalf uur is er een breed aanbod aan boeken tegen aantrekkelijke prijzen. Zij die thuis nog goed verkoopbare boeken hebben liggen, kunnen die inleveren in de Sionskerk op dinsdagavond 8 mei, tussen zes en zeven uur. Eventueel…

Lees verder >>

Philadelphiadienst in Sionskerk

Door PR | 5 april 2018

In een Philadelphiadienst spelen mensen met een beperking een hoofdrol. Vandaar dat de bewoners van gezinsvervangend tehuis De Boeier in de Zwolse wijk Aa-landen al enige tijd druk zijn met het voorbereiden van de Philadelphiadienst op zondagmorgen 15 april in de Sionskerk (Aa-landen). Bijna traditiegetrouw verleent de muziekgroep Ancora, ook gevormd uit dezelfde doelgroep, muzikale…

Lees verder >>

Musica Religiosa in Opendeurdienst

Door PR | 27 maart 2018

Op zondagavond 8 april treedt het kleinkoor Musica Religiosa op in de Sionskerk. Op het repertoire van het Kamper kleinkoor staat vooral koormuziek uit de brede muziekgeschiedenis. Dirigent in deze opendeurdienst is Gerwin van der Plaats, die in Musica Religiosa sinds april 2008 een droom in vervulling zag gaan: een kleinkoor van geschoolde vocalisten. Het…

Lees verder >>

Colors of Faith in Opendeurdienst 11 maart

Door PR | 23 februari 2018

In de enkele jaren waarin het koor Colors of Faith optreedt – sinds 2014 – is het koor uitgegroeid tot een veelgevraagd, vocaal gezelschap. Zondagavond 11 maart treedt het circa 40 leden tellende koor uit Hattem op in de Sionskerk. Dat gebeurt tijdens de opendeurdienst, die om kwart voor zeven met samenzang begint en waarin…

Lees verder >>

Berichten archief

Predikanten

Ds.Hélène Evers

sitefotoHGraag wil ik mij aan u en jou voorstellen. Mijn naam is Hélène Evers. Sinds november 2004 ben ik als predikant aan de Sionskerk verbonden. Ik heb in Utrecht gestudeerd, eerst rechten en daarna theologie. Hoewel ik altijd nauw betrokken ben geweest bij het gemeenteleven heeft het de nodige tijd geduurd voordat ik zover was om aan mijn roeping gehoor te geven. Nu ben ik bijzonder blij en dankbaar dat ik dit werk mag doen. Preken maken en voorgaan in kerkdiensten, het evangelie van Jezus Christus verkondigen aan mensen van vandaag. Het is elke keer weer een grote uitdaging en een even grote vreugde. Hierbij heb ik Gods hulp zeer nodig en ik mag merken dat Hij mij ook helpt. Ik vind het fijn om deel te mogen uitmaken van de gemeente van de Sionskerk en om mee te leven met jong en oud, in vreugde en verdriet. Het is mooi om te mogen zien hoe mensen zich verbonden weten aan de Here God. Het is al met al een hele opdracht en tegelijk heerlijk om te doen: meeleven met anderen, omzien naar elkaar in de Naam van Jezus Christus.

Ds. Ruilof van Putten

ruilofnewSinds 15 januari 2012 ben ik als predikant verbonden aan de Sionskerk. Voor mij een grote uitdaging. Ik mag dit namelijk doen naast mijn werk. Na 26 jaar heb ik afscheid genomen van de bank om mijn eigen onderneming te starten. Dat is Advies met LEV. De uitdaging zit niet alleen in de omgang met de beschikbare tijd, maar vooral in het combineren van deze twee werelden. Ik wil mij in beide werelden laten inspireren door het woord van God. Ik wil beide werelden ook met elkaar verbinden. Van Fransciscus van Assisi is de spreuk: "overal waar je bent, is je preekstoel". Hij bedoelde daarmee dat het belangrijk is om 24/7 christen te zijn. En dat is een grote uitdaging. Zeker in deze tijd. Er is in ieder geval één grote overeenkomst tussen beide werelden: veel contact met mensen. Ik geloof dat God mij al deze mensen op mijn pad stuurt om van hen te leren èn om hen te dienen. Ik woon op 't Harde, samen met mijn vrouw Eliane. Wij hebben 4 kinderen. Neem ook eens een kijkje op mijn eigen website: www.ruilof.nl. Op deze site kunt u bijvoorbeeld ook recente preken en lezingen terugvinden.

E-mail : dsruilof@sionskerkzwolle.nl

Telefoon: 06 340 69 041

Social media: Facebook - Twitter - LinkedIn - Website

Columns: Jozef en zijn broers


 

Kerkelijk werkers

Gerco Timmerman

Mijn naam is Gerco Timmerman. Als gezin zijn we enkele jaren geleden lid geworden van de Sionskerk. Na mijn theologische opleiding aan de Reformatorische Hogeschool in Zwolle en de Christelijke Hogeschool Ede ben ik de monastieke vorming gaan doen binnen de Cisterciënzer Orde van de Strikte Observantie en binnen de Franciscaanse Beweging. Daarnaast ben ik opgeleid als geestelijk begeleider en traumahulpverlener. Ik heb voor verschillende kerkverbanden werkzaamheden verricht (de laatste jaren als kerkelijk werker in een dorpsgemeente) en ben ook binnen de hulpverlening werkzaam geweest. Binnen de overheid ben ik o.a. actief bij het ontwikkelen en geven van trainingen. Ik ben blij dat ik als kerkelijk werker voor de Sionskerk kan gaan werken, een gemeente waarvan wij van harte lid zijn! Mijn taken zijn: geestelijke begeleiding, vorming en toerusting en bijzonder pastoraat. Het geestelijk werk is afhankelijk van de zegen van God en ik hoop dat we levend en werkend vanuit dat besef goede contacten zullen hebben!

 

Email: gtimmerman@sionskerkzwolle.nl

Telefoon: 06 430 12 770

 

“God zegt: Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft”.

(Openbaring 21:6)

Bent u nieuw?

Welkom in onze en uw Sionskerk

Vroeg of laat stelt iedereen, jong of oud, zich de vraag wat het betekent te leven. Maar waar leef je nu eigenlijk voor? En waar gaat het naartoe? En die christenen, wat geloven zij? In de Sionskerk, deel uitmakend van de Protestantse Kerk Nederland en (lokaal dus van) de Protestantse Gemeente Zwolle, hebben we op al deze vragen niet direct een pasklaar antwoord. Wel weten we dat de Bijbel - 's werelds meest gelezen boek - en de centrale figuur Jezus Christus antwoorden geven die navolging verdienen. In deze zin biedt de Sionskerk dus een goed antwoord. Jij en u mogen zich welkom weten binnen deze 'warme gemeenschap'; een kerk met hart voor nieuwkomers. We willen u graag verwelkomen en zich thuis laten voelen. U kunt ook aankloppen bij onze predikanten, onze kerkelijk werkers en onze leden van de kerkenraad.

De doelstelling van onze kerk is kraakhelder:
De Sionskerk wil volwassenen en jongeren binnen en buiten de kerk uitnodigen om samen te komen in de naam van Jezus Christus, tot eer van God, om te groeien in geloof en dienstbaarheid.

Wilt u meer weten of wenst u een gesprek?

U mag altijd contact opnemen met onze scriba's voor algemene informatie:
Tel: (038) 422 72 12 of Tel (038) 454 47 19

E-mail: scriba@sionskerkzwolle.nl

Onze wijkpredikant, ds. Hélène Evers, staat u ook graag te woord:
Tel: (038) 455 06 50
E-mail: dshevers@sionskerkzwolle.nl

nieuwbg

Bent u nog totaal nieuw in het geloof?

Bent u nog totaal nieuw op het gebied van het christelijk geloof klik u dan op de onderstaande button om een beeld te krijgen van wat het geloof in Jezus Christus en God en alles wat daar mee samenhangt nou precies inhoud.

 

 

Éen keer in de maand treedt onze band Sjema op,

Kom kijken en luisteren, U bent van harte welkom!

 Bezoek ook hun website

De Sionskrant

Beweeg muis in onderstaande boekenkast en klik op een Sionskrant editie om deze te raadplegen.

Bij geen weergave klik hier voor de Sionskrant

Contact overzicht

Kerkgebouw Sionskerk,

Glanerbeek 10, 8033 BA Zwolle,

E-mail: contact@sionskerkzwolle.nl

T. (038) 453 70 75,

Website: www.sionskerkzwolle.nl

 

Predikanten:

Ds. H. Evers

Boomkensdiep 14, 8032 XX Zwolle,

T. (038) 455 06 50

E-mail: dshevers@sionskerkzwolle.nl

 

Ds. R. van Putten

Prins Johan Frisolaan 15, 8084 AC ’t Harde

T. 06 340 69 041

E-mail: dsruilof@sionskerkzwolle.nl

 

Kerkelijkwerkers:

 

 

Scriba:

dhr. N. Hukubun, Pergolesistraat 10,

8031 VT Zwolle (ook postadres)

T. (038) 422 72 12

E-mail: nhukubun@sionskerkzwolle.nl

 

Scriba: (Emmaüskerk)

Ingrid Blotenburg-Bos

Hélène Swarthstraat 18, 8023 CP Zwolle Tel. (038) 454 47 19

E-mail: iblotenburg@sionskerkzwolle.nl

 

Coördinatoren kerktelefoon:

- W. Docter, tel. (038) 453 66 13 (Sionskerkgemeente)

- H.J. Inkelaar, tel. 06 513 533 01 (Emmaüskerkgemeente)

 

Autodienst:

B. Kremer, tel. (038) 454 03 04

 

 

 

Kosterteam:

Koster voor de zondagochtenddiensten: Lineke Oosterbeek

Contactpersoon rooster: Harjan Inkelaar

E-mail: koster@sionskerkzwolle.nl

 

Beheerder Sionskerk:

mevrouw D. Noordman

Wilgenstraat 25, mob.: 06 197 86 041

Info verhuur: beheerder@sionskerkzwolle.nl

 

Ledenadministratie Sionskerk:

De heer en mevrouw Westerkamp,

E-mail: ledenadministratie@sionskerkzwolle.nl

 

Kerkelijk bureau,

voor o.a. aanmelding nieuwe leden, abonnement kerkblad Gaandeweg,

Molenweg 241, 8012 WG Zwolle,

T. (038) 421 75 96, E-mail: administratie@pknzwolle.nl

 

Webmasters Sionskerk:

webmaster@sionskerkzwolle.nl

Peter vanPruissen (pvanpruissen@sionskerkzwolle.nl)

Ray Westerkamp (rwesterkamp@sionskerkzwolle.nl)

Menno de Visser (mdevisser@sionskerkzwolle.nl)

Wout Sleijster (pr@sionskerkzwolle.nl)

 

Ontwerpteam:

(ontwerpteam@sionskerkzwolle.nl)

Ray Westerkamp

Peter van Pruissen

Wim Docter

Wout Sleijster

 

Organist en audioserver:

G. Hendriks, tel. (038) 454 54 38

Mail: ghendriks@sionskerkzwolle.nl

 

CD’s:

T. Lamers, tel. (038) 785 20 21

Hoofdmenu

Kerkdiensten agenda

apr
29
zo
2018
Kerkdienst
apr 29 @ 10:00 – 11:00

Voorganger in deze dienst is Jeroen Knol.

mei
6
zo
2018
Kerkdienst
mei 6 @ 10:00 – 11:00

Voorganger in deze dienst is Jeroen Knol.

mei
10
do
2018
Viering Hemelvaartsdag
mei 10 @ 10:00 – 11:00

Bijzindere dienst Hemelsvaartsdag. Voorganger is dominee J.J. Douma-Van der Molen.

mei
13
zo
2018
Doopdienst, met Sjema
mei 13 @ 10:00 – 11:15

In deze doopdienst is dominee Hélène Evers de voorganger. Aan deze dienst verleent de groep Sjema o.l.v. Gert Hendriks haar medewerking.

mei
20
zo
2018
Dienst Pinksteren
mei 20 @ 10:00 – 11:00

Voorganger in deze dienst tijdens de viering van Pinksteren is dominee Hélène Evers.

mei
27
zo
2018
Kerkdienst
mei 27 @ 10:00 – 11:15

Voorganger in deze dienst is dominee Ruilof van Putten.

jun
3
zo
2018
Kerkdienst, met Sjema
jun 3 @ 10:00 – 11:00

Voorganger in deze dienst is dominee Hélène Evers. De groep Sjema o.l.v. Gert Hendriks verleent haar muzikale medewerking aan deze dienst.

jun
10
zo
2018
Kerkdienst
jun 10 @ 10:00 – 11:00

Voorganger in deze dienst is dominee Hélène Evers.

Knipsel1

 

 

Contact

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Vul onderstaand formulier in.

Ruimte huren in de Sionskerk?
Klik hier om contact op te nemen met de beheerder,
of telefonisch: 038 453 7075 | 06 197 86 041.

Collectemunten zijn te koop in de Sionskerk

op elke 1 donderdag van de maand

van 18.00 - 19.00 uur.

Contactpersoon: de heer Herman Aaldenberg

Wijkkas Sionskerk:

Iban: NL55INGB 0001 2128 88

t.n.v. wijkkas Sionskerk

Diaconie Sionskerk:

Iban: NL49ABNA 0622 1676 69

t.n.v. Diaconie Sionskerk

 

Wijkgemeente Emmaüskerk:

Iban: NL76RABO 0387 3003 84

t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Emmaüskerk

Diaconie Emmaüskerk:

Iban: NL55RABO 0387 3370 40

t.n.v. Diaconie wijk 9 Emmaüskerk