logowitlet

Sionskerk Berkum en Zwolle-Noord

Glanerbeek 10 8033 BA Zwolle Tel: (038) 453 70 75 (voorlopig tel: 038-2307599)

 

 

 

 

Over ons

 

Nieuwe Sionskerk logo 2016Uitleg van ons logo:

In het logo zijn een duif en een kruis zichtbaar. Tekenen van de Heilige geest en het lijden en sterven van Jezus Christus. Kernbegrippen van ons geloof. Het is zo vorm gegeven dat er ook twee armen te zien zijn. Als gemeente willen we open staan voor mensen. Verschillende mensen. Mensen met ieder hun eigen levensverhaal, huidskleur en verleden. Die grote verscheidenheid word gesymboliseerd door een veelkleurig pad. Zo krijgt de Sionskerk kleur, vanuit de liefde van God.

Doelstelling:

De Sionskerk gemeente wil volwassenen en jongeren
van binnen en buiten onze kerkelijke gemeente
uitnodigen om samen te komen in de
Naam van Jezus Christus, tot eer van God,
om te groeien in geloof en in dienstbaarheid. 

Bijbeltekst voor deze dag:

God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.

actueelbg

Onze kerkdiensten beginnen om 10:00u.

U bent van harte welkom!

Adres: Glanerbeek 10 (Wijk Aa-landen).

Actueel nieuws

Akousate zingt in Sionskerk

Door PR | 13 juni 2018

Op zondagmorgen 24 juni treedt Akousate op in de Sionskerk. Dat gebeurt tijdens een zogeheten ontmoetingsdienst, die om tien uur begint. Het interkerkelijk gospelkoor Akousate uit Dalfsen staat onder leiding van Zwollenaar Bert Bootsma en telt circa 25 koorleden. Het repertoire van Akousate omvat Engels- en Nederlandstalige liederen, met pianobegeleiding. Voorganger in de ontmoetingsdienst in de…

Lees verder >>

Aanmelden Happen en Trappen op zondag 1 juli 2018

Door Beheerder | 11 juni 2018

Happen en Trappen vindt plaats op zondag 1 juli na de kerkdienst (slotdienst). Aanmelden kan nu ook online. Klik op onderstaande afbeelding voor aanmelden.

Lees verder >>

Uitnodiging gemeenteavond 16 mei

Door Beheerder | 3 mei 2018

Gemeenteavond 16 mei De kerkenraad nodigt u en jullie van harte uit voor de gemeenteavond op woensdag 16 mei 2018 om 20.00 uur in de Sionskerk. Het thema is ‘Heilige Huisjes in Zwolle, ruimte voor het hart van de kerk’. 19.45 uur: ontvangst met koffie en thee. 20.00 uur: welkom en opening door dhr. Kees…

Lees verder >>

Boekenmarkt in Sionskerk: 12 mei

Door PR | 15 april 2018

Op zaterdag 12 mei wordt in de Sionskerk weer de jaarlijkse boekenmarkt gehouden. ‘s Morgens tussen half tien en twaalf uur is er een breed aanbod aan boeken tegen aantrekkelijke prijzen. Zij die thuis nog goed verkoopbare boeken hebben liggen, kunnen die inleveren in de Sionskerk op dinsdagavond 8 mei, tussen zes en zeven uur. Eventueel…

Lees verder >>

Berichten archief

Predikanten

Ds.Hélène Evers

sitefotoHGraag wil ik mij aan u en jou voorstellen. Mijn naam is Hélène Evers. Sinds november 2004 ben ik als predikant aan de Sionskerk verbonden. Ik heb in Utrecht gestudeerd, eerst rechten en daarna theologie. Hoewel ik altijd nauw betrokken ben geweest bij het gemeenteleven heeft het de nodige tijd geduurd voordat ik zover was om aan mijn roeping gehoor te geven. Nu ben ik bijzonder blij en dankbaar dat ik dit werk mag doen. Preken maken en voorgaan in kerkdiensten, het evangelie van Jezus Christus verkondigen aan mensen van vandaag. Het is elke keer weer een grote uitdaging en een even grote vreugde. Hierbij heb ik Gods hulp zeer nodig en ik mag merken dat Hij mij ook helpt. Ik vind het fijn om deel te mogen uitmaken van de gemeente van de Sionskerk en om mee te leven met jong en oud, in vreugde en verdriet. Het is mooi om te mogen zien hoe mensen zich verbonden weten aan de Here God. Het is al met al een hele opdracht en tegelijk heerlijk om te doen: meeleven met anderen, omzien naar elkaar in de Naam van Jezus Christus.

Ds. Ruilof van Putten

ruilofnew

Sinds 15 januari 2012 ben ik parttime als predikant verbonden aan de Sionskerk. Aanvankelijk was ik wijkpredikant met bijzondere aandacht voor de jongere generaties. Vanaf medio 2016 ben ik door de wijkkerkenraad vrijgesteld van mijn werkzaamheden, uitgezonderd het voorgaan in erediensten, en heb ik een bijzondere taak gekregen. Ik mag als missionair predikant leiding geven aan het Centrum voor Geloof en Werk (kortweg CGW). Het CGW is een protestantse pioniersplek. Het wordt gesubsidieerd vanuit de landelijke kerk en heeft als taak aandacht te vragen voor de betekenis van ons geloof voor het dagelijkse werk. Geloof geeft ons werk zin, een diepere betekenis. De werkvloer is ook een plek waar we veel andere mensen ontmoeten. Vaak ook niet-gelovigen. Juist door christenen, die hun geloof handen en voeten geven in hun werk, komen deze mensen toch ook in contact met het Evangelie. Op die manier gebeurt er iets op de werkvloer. Naast dit werk heb ik ook mijn eigen ondernemingen. Na 26 jaar bij ABN AMRO te hebben gewerkt, ben ik gestart met Advies met LEV en NLInvesteert. Al met al is dat een spannende combinatie. Ik wil mij in beide werelden, die van de kerk en het bedrijfsleven, laten inspireren door het woord van God. Ik wil beide werelden ook met elkaar verbinden. Van Fransciscus van Assisi is de spreuk: "overal waar je bent, is je preekstoel". Hij bedoelde daarmee dat het belangrijk is om 24/7 christen te zijn. En dat is een grote uitdaging. Zeker in deze tijd. Er is in ieder geval één grote overeenkomst tussen beide werelden: veel contact met mensen. Ik geloof dat God mij al deze mensen op mijn pad stuurt om van hen te leren èn om hen te dienen. Ik woon op 't Harde, samen met mijn vrouw Eliane. Wij hebben 4 kinderen. Neem ook eens een kijkje op mijn eigen website: www.ruilof.nl. Op deze site kunt u bijvoorbeeld ook recente preken en lezingen terugvinden.

E-mail : dsruilof@sionskerkzwolle.nl

Telefoon: 06 539 854 26

Social media: Facebook - Twitter - LinkedIn - Website

Columns: Jozef en zijn broers


 

Kerkelijk werkers

Gerco Timmerman

Mijn naam is Gerco Timmerman. Als gezin zijn we enkele jaren geleden lid geworden van de Sionskerk. Na mijn theologische opleiding aan de Reformatorische Hogeschool in Zwolle en de Christelijke Hogeschool Ede ben ik de monastieke vorming gaan doen binnen de Cisterciënzer Orde van de Strikte Observantie en binnen de Franciscaanse Beweging. Daarnaast ben ik opgeleid als geestelijk begeleider en traumahulpverlener. Ik heb voor verschillende kerkverbanden werkzaamheden verricht (de laatste jaren als kerkelijk werker in een dorpsgemeente) en ben ook binnen de hulpverlening werkzaam geweest. Binnen de overheid ben ik o.a. actief bij het ontwikkelen en geven van trainingen. Ik ben blij dat ik als kerkelijk werker voor de Sionskerk kan gaan werken, een gemeente waarvan wij van harte lid zijn! Mijn taken zijn: geestelijke begeleiding, vorming en toerusting en bijzonder pastoraat. Het geestelijk werk is afhankelijk van de zegen van God en ik hoop dat we levend en werkend vanuit dat besef goede contacten zullen hebben!

 

Email: gtimmerman@sionskerkzwolle.nl

Telefoon: 06 430 12 770

 

“God zegt: Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft”.

(Openbaring 21:6)

Bent u nieuw?

Welkom in onze en uw Sionskerk

Vroeg of laat stelt iedereen, jong of oud, zich de vraag wat het betekent te leven. Maar waar leef je nu eigenlijk voor? En waar gaat het naartoe? En die christenen, wat geloven zij? In de Sionskerk, deel uitmakend van de Protestantse Kerk Nederland en (lokaal dus van) de Protestantse Gemeente Zwolle, hebben we op al deze vragen niet direct een pasklaar antwoord. Wel weten we dat de Bijbel - 's werelds meest gelezen boek - en de centrale figuur Jezus Christus antwoorden geven die navolging verdienen. In deze zin biedt de Sionskerk dus een goed antwoord. Jij en u mogen zich welkom weten binnen deze 'warme gemeenschap'; een kerk met hart voor nieuwkomers. We willen u graag verwelkomen en zich thuis laten voelen. U kunt ook aankloppen bij onze predikanten, onze kerkelijk werkers en onze leden van de kerkenraad.

De doelstelling van onze kerk is kraakhelder:
De Sionskerk wil volwassenen en jongeren binnen en buiten de kerk uitnodigen om samen te komen in de naam van Jezus Christus, tot eer van God, om te groeien in geloof en dienstbaarheid.

Wilt u meer weten of wenst u een gesprek?

U mag altijd contact opnemen met onze scriba's voor algemene informatie:
Tel: (038) 422 72 12 of Tel (038) 454 47 19

E-mail: scriba@sionskerkzwolle.nl

Onze wijkpredikant, ds. Hélène Evers, staat u ook graag te woord:
Tel: (038) 455 06 50
E-mail: dshevers@sionskerkzwolle.nl

nieuwbg

Bent u nog totaal nieuw in het geloof?

Bent u nog totaal nieuw op het gebied van het christelijk geloof klik u dan op de onderstaande button om een beeld te krijgen van wat het geloof in Jezus Christus en God en alles wat daar mee samenhangt nou precies inhoud.

 

 

Éen keer in de maand treedt onze band Sjema op,

Kom kijken en luisteren, U bent van harte welkom!

 Bezoek ook hun website

De Sionskrant

Beweeg muis in onderstaande boekenkast en klik op een Sionskrant editie om deze te raadplegen.

Bij geen weergave klik hier voor de Sionskrant

Contact overzicht

Kerkgebouw Sionskerk,

Glanerbeek 10, 8033 BA Zwolle,

E-mail: contact@sionskerkzwolle.nl

T. (038) 453 70 75,

Website: www.sionskerkzwolle.nl

 

Predikanten:

Ds. H. Evers

Boomkensdiep 14, 8032 XX Zwolle,

T. (038) 455 06 50

E-mail: dshevers@sionskerkzwolle.nl

 

Ds. R. van Putten

Prins Johan Frisolaan 15, 8084 AC ’t Harde

T. 06 340 69 041

E-mail: dsruilof@sionskerkzwolle.nl

 

Kerkelijkwerkers:

 

 

Scriba:

dhr. N. Hukubun, Pergolesistraat 10,

8031 VT Zwolle (ook postadres)

T. (038) 422 72 12

E-mail: nhukubun@sionskerkzwolle.nl

 

Scriba: (Emmaüskerk)

Ingrid Blotenburg-Bos

Hélène Swarthstraat 18, 8023 CP Zwolle Tel. (038) 454 47 19

E-mail: iblotenburg@sionskerkzwolle.nl

 

Coördinatoren kerktelefoon:

- W. Docter, tel. (038) 453 66 13 (Sionskerkgemeente)

- H.J. Inkelaar, tel. 06 513 533 01 (Emmaüskerkgemeente)

 

Autodienst:

B. Kremer, tel. (038) 454 03 04

 

 

 

Kosterteam:

Koster voor de zondagochtenddiensten: Lineke Oosterbeek

Contactpersoon rooster: Harjan Inkelaar

E-mail: koster@sionskerkzwolle.nl

 

Beheerder Sionskerk:

mevrouw D. Noordman

Wilgenstraat 25, mob.: 06 197 86 041

Info verhuur: beheerder@sionskerkzwolle.nl

 

Ledenadministratie Sionskerk:

De heer en mevrouw Westerkamp,

E-mail: ledenadministratie@sionskerkzwolle.nl

 

Kerkelijk bureau,

voor o.a. aanmelding nieuwe leden, abonnement kerkblad Gaandeweg,

Molenweg 241, 8012 WG Zwolle,

T. (038) 421 75 96, E-mail: administratie@pknzwolle.nl

 

Webmasters Sionskerk:

webmaster@sionskerkzwolle.nl

Peter vanPruissen (pvanpruissen@sionskerkzwolle.nl)

Ray Westerkamp (rwesterkamp@sionskerkzwolle.nl)

Menno de Visser (mdevisser@sionskerkzwolle.nl)

Wout Sleijster (pr@sionskerkzwolle.nl)

 

Ontwerpteam:

(ontwerpteam@sionskerkzwolle.nl)

Ray Westerkamp

Peter van Pruissen

Wim Docter

Wout Sleijster

 

Organist en audioserver:

G. Hendriks, tel. (038) 454 54 38

Mail: ghendriks@sionskerkzwolle.nl

 

CD’s:

T. Lamers, tel. (038) 785 20 21

Hoofdmenu

Kerkdiensten agenda

jun
24
zo
2018
‘Ontmoetingsdienst’, met ds. Pieter Both en Akousate
jun 24 @ 10:00 – 11:00

Voorganger in deze zogeheten Ontmoetingsdienst is dominee Pieter Both. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Akousate. Na de dienst is er ‘koffiedrinken’.

jul
1
zo
2018
Slotdienst seizoen 2017/2018, met ‘happen en trappen’
jul 1 @ 10:00 – 11:00

Slotdienst, met na de dienst ontmoeting (‘koffiedrinken’) en ‘happen en trappen’. In deze slotdienst gaat voor dominee Hélène Evers. Muzikale medewerking is er van Sjema.

Aanmelden voor ‘Happen en trappen’ kan nu ook online: KLIK HIER.

jul
8
zo
2018
Kerkdienst
jul 8 @ 10:00 – 11:00

In deze dienst gaat voor dominee Ruilof van Putten.

jul
15
zo
2018
Kerkdienst/Heilig Avondmaal
jul 15 @ 10:00 – 11:15

In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal (zittend) gevierd. Voorganger is dominee Hélène Evers.

jul
22
zo
2018
Bevestigingsdienst
jul 22 @ 10:00 – 11:00

Voorganger in deze ‘bevestigingsdienst’ is dominee Hélène Evers. (na de dienst ‘koffiedrinken’)

jul
29
zo
2018
Kerkdienst
jul 29 @ 10:00 – 11:00

Voorganger in deze dienst is Bert van der Stouwe.

aug
5
zo
2018
Kerkdienst
aug 5 @ 10:00 – 11:00

Voorganger in deze dienst is dominee Maria Hukubun. (na de dienst ‘koffiedrinken’)

aug
12
zo
2018
Kerkdienst
aug 12 @ 10:00 – 11:00

In deze dienst gaat voor dominee Maria Hukubun.

Knipsel1

 

 

Contact

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Vul onderstaand formulier in.

Ruimte huren in de Sionskerk?
Klik hier om contact op te nemen met de beheerder,
of telefonisch: 06 197 86 041.

VOORLOPIG TELEFOONNUMMER VAN DE SIONSKERK: 038-2307599.

Collectemunten zijn te koop in de Sionskerk

op elke 1 donderdag van de maand

van 18.00 - 19.00 uur.

Contactpersoon: de heer Herman Aaldenberg

Wijkkas Sionskerk:

Iban: NL55INGB 0001 2128 88

t.n.v. wijkkas Sionskerk

Diaconie Sionskerk:

Iban: NL49ABNA 0622 1676 69

t.n.v. Diaconie Sionskerk

 

Wijkgemeente Emmaüskerk:

Iban: NL76RABO 0387 3003 84

t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Emmaüskerk

Diaconie Emmaüskerk:

Iban: NL55RABO 0387 3370 40

t.n.v. Diaconie wijk 9 Emmaüskerk