Over ons

 

Nieuwe Sionskerk logo 2016Uitleg van ons logo:

In het logo zijn een duif en een kruis zichtbaar. Tekenen van de Heilige geest en het lijden en sterven van Jezus Christus. Kernbegrippen van ons geloof. Het is zo vorm gegeven dat er ook twee armen te zien zijn. Als gemeente willen we open staan voor mensen. Verschillende mensen. Mensen met ieder hun eigen levensverhaal, huidskleur en verleden. Die grote verscheidenheid word gesymboliseerd door een veelkleurig pad. Zo krijgt de Sionskerk kleur, vanuit de liefde van God.

Doelstelling:

De Sionskerk gemeente wil volwassenen en jongeren
van binnen en buiten onze kerkelijke gemeente
uitnodigen om samen te komen in de
Naam van Jezus Christus, tot eer van God,
om te groeien in geloof en in dienstbaarheid. 

Bijbeltekst voor deze dag:

Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’

actueelbg

Onze kerkdiensten beginnen om 10:00u.

U bent van harte welkom!

Adres: Glanerbeek 10 (Wijk Aa-landen).

Actueel nieuws

Een vrijdagavond met Tass Saada in de Sionskerk.

Door Beheerder | 23 juni 2017

Een vrijdagavond met Tass Saada in de Sionskerk.   Op vrijdagavond 9 juni jongstleden kwam Tass Saada zijn verhaal vertellen over zijn leven en hoe zijn leven totaal veranderd was door de werking van de Heilige Geest. Tass Saada was moslim en is de oprichter van Hope for Ishmael, een non – profitorganisatie die probeert…

Lees verder >>

Tass Saada spreekt in de Sionskerk

Door Beheerder | 15 mei 2017

Kloof tussen Jood en Palestijn via Seeds of Hope overbruggen Tass Saada spreekt in Zwolle ZWOLLE – Op vrijdagavond 9 juni spreekt de Palestijn Tass Saada in Zwolle. Hij is in Israël de oprichter van de organisatie Seeds of Hope, dat beoogt christenen, joden en moslims bij elkaar te brengen. Eerder baarde hij opzien met…

Lees verder >>

Opnieuw geen kerkdienst mee luisteren

Door Beheerder | 2 april 2017

Tot onze spijt kon u vanochtend weer geen kerkdienst meeluisteren. Ook een opname is niet gemaakt. Geconstateerd is dat de computer in de kerk defect is. Deze wordt deze week vervangen. Onze welgemeende excuses!

Lees verder >>

Zingend Getuigen in opendeurdienst

Door PR | 31 maart 2017

In de Sionskerk zingt zondagavond 9 april het Kamper koor Zingend Getuigen. Het koor, dat onder leiding staat van Gerwin van der Plaats, werkt mee aan de opendeurdienst. Die dienst begint om zeven uur, met voorafgaand een kwartier samenzang. Zingend Getuigen dateert al vanaf beginjaren vijftig, is een koor van formaat, telt ruim zeventig zangers…

Lees verder >>

Berichten archief

Predikanten

Ds.Hélène Evers

sitefotoHGraag wil ik mij aan u en jou voorstellen. Mijn naam is Hélène Evers. Sinds november 2004 ben ik als predikant aan de Sionskerk verbonden. Ik heb in Utrecht gestudeerd, eerst rechten en daarna theologie. Hoewel ik altijd nauw betrokken ben geweest bij het gemeenteleven heeft het de nodige tijd geduurd voordat ik zover was om aan mijn roeping gehoor te geven. Nu ben ik bijzonder blij en dankbaar dat ik dit werk mag doen. Preken maken en voorgaan in kerkdiensten, het evangelie van Jezus Christus verkondigen aan mensen van vandaag. Het is elke keer weer een grote uitdaging en een even grote vreugde. Hierbij heb ik Gods hulp zeer nodig en ik mag merken dat Hij mij ook helpt. Ik vind het fijn om deel te mogen uitmaken van de gemeente van de Sionskerk en om mee te leven met jong en oud, in vreugde en verdriet. Het is mooi om te mogen zien hoe mensen zich verbonden weten aan de Here God. Het is al met al een hele opdracht en tegelijk heerlijk om te doen: meeleven met anderen, omzien naar elkaar in de Naam van Jezus Christus.

Ds. Ruilof van Putten

ruilofnewSinds 15 januari 2012 ben ik als predikant verbonden aan de Sionskerk. Voor mij een grote uitdaging. Ik mag dit namelijk doen naast mijn werk. Na 26 jaar heb ik afscheid genomen van de bank om mijn eigen onderneming te starten. Dat is Advies met LEV. De uitdaging zit niet alleen in de omgang met de beschikbare tijd, maar vooral in het combineren van deze twee werelden. Ik wil mij in beide werelden laten inspireren door het woord van God. Ik wil beide werelden ook met elkaar verbinden. Van Fransciscus van Assisi is de spreuk: "overal waar je bent, is je preekstoel". Hij bedoelde daarmee dat het belangrijk is om 24/7 christen te zijn. En dat is een grote uitdaging. Zeker in deze tijd. Er is in ieder geval één grote overeenkomst tussen beide werelden: veel contact met mensen. Ik geloof dat God mij al deze mensen op mijn pad stuurt om van hen te leren èn om hen te dienen. Ik woon op 't Harde, samen met mijn vrouw Eliane. Wij hebben 4 kinderen. Neem ook eens een kijkje op mijn eigen website: www.ruilof.nl. Op deze site kunt u bijvoorbeeld ook recente preken en lezingen terugvinden.

E-mail : dsruilof@sionskerkzwolle.nl

Telefoon: 0634069041

Social media: Facebook - Twitter - LinkedIn - Website

Columns: Jozef en zijn broers


 

Kerkelijk werkers

Gijs van Vulpen

sitefotoGMijn naam is Gijs van Vulpen en ik woon met mijn vrouw in de Aa-landen in Zwolle. Ik heb op latere leeftijd een HBO studie theologie gevolgd en ben nu sinds 2009, voor twee dagen in de week, kerkelijk werker voor de Emmaüskerkgemeente van Berkum. Deze wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle vormt inmiddels, sinds september 2015, een combinatie met de wijkgemeente van de Sionskerk in de Aa-landen. Mijn kerkelijk werk bestaat vooral uit pastoraat/bezoekwerk aan ouderen in de gemeente en kringwerk. Ook word ik betrokken bij het leiden van begrafenissen. Het is heel bijzonder dat ik, op deze manier, nauw mag meeleven met mensen die inhoud willen geven aan hun christelijk geloof in leven en sterven. Het is dan ook heel dankbaar en tegelijk dienend werk, zowel aan gemeenteleden als aan de Schepper van ons aller leven.

Willem Klapwijk

17664a9

Sinds mei 2016 ben ik als jongerenwerker verbonden aan de Sionskerk. Ik ben enthousiast dat ik voor twee dagen in de week het jongerenwerk in deze gemeente mag versterken. Als jongerenwerker en wijkbewoner woon ik samen met mijn vrouw Willeke en ons zoontje Jip in de Aa-landen. Als jongerenwerker ben ik adviserend onderdeel van het jeugdwerk. We werken sinds de zomer van 2017 met een jeugdraadstructuur. Deze bestaat uit een grote groep enthousiaste vrijwilligers. We zoeken samen naar manieren waarop we onze relatie met God en het enthousiasme daarover kunnen delen met de kinderen en jongeren in de Sionskerk. Om voor hen een voorbeeld te zijn. Jezus is daarin ons eigen grote voorbeeld, ook toen hij zij: “Laat de kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen. Want Gods nieuwe wereld is juist voor hen.” (Lucas 18: 16) Meer over ons jeugdwerk vind u ook op deze website via het algemene menu.

E-mail : wklapwijk@sionskerkzwolle.nl

Telefoon: 0623785530   Whatsapp  toegestaan

 

Jeroen Knol

jeroen knolMijn naam Is Jeroen Knol. Ik ben 24 jaar en woon met mijn vrouw Lianne en onze pasgeboren dochter Sara in Kampen. Sommigen van u zullen mij wellicht kennen. Ik ben opgegroeid binnen de Sionskerkgemeente en heb hier tot we naar Kampen verhuisden gekerkt. Aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen en de Christelijke Hogeschool in Windesheim heb ik de opleiding tot kerkelijk werker gevolgd. Sinds 1 april 2015 ben ik met veel plezier parttime werkzaam voor de Protestantse Gemeente Joure, waar ik als pastoraal & missionair werker actief ben. Het afgelopen half jaar heb ik ook tijdelijk in Oosterwolde gewerkt. Hier heb ik in een overgangssituatie het pastoraat en jeugdwerk waargenomen. Ik heb erg veel zin om nu in Zwolle aan de slag te gaan. Als ouderenwerker hoop ik met name de ouderen in de gemeente veel te bezoeken, maar uiteraard zie ik er naar uit om met iedereen kennis te maken. Kerkelijk werker worden in de Sionskerkgemeente en Emmaüskerkgemeente voelt voor mij als thuiskomen. Het is fijn om hier (opnieuw) te zijn en mij in te kunnen zetten voor deze gemeente. Naast mijn werk vind ik het heerlijk om muziek te maken en met name op viool zult u mij misschien wel eens gehoord hebben. Ik kijk uit naar mooie ontmoetingen en een goede tijd met u.

Gerco Timmerman

Mijn naam is Gerco Timmerman. Als gezin zijn we enkele jaren geleden lid geworden van de Sionskerk. Na mijn theologische opleiding aan de Reformatorische Hogeschool in Zwolle en de Christelijke Hogeschool Ede ben ik de monastieke vorming gaan doen binnen de Cisterciënzer Orde van de Strikte Observantie en binnen de Franciscaanse Beweging. Daarnaast ben ik opgeleid als geestelijk begeleider en traumahulpverlener. Ik heb voor verschillende kerkverbanden werkzaamheden verricht (de laatste jaren als kerkelijk werker in een dorpsgemeente) en ben ook binnen de hulpverlening werkzaam geweest. Binnen de overheid ben ik o.a. actief bij het ontwikkelen en geven van trainingen. Ik ben blij dat ik als kerkelijk werker voor de Sionskerk kan gaan werken, een gemeente waarvan wij van harte lid zijn! Mijn taken zijn: geestelijke begeleiding, vorming en toerusting en bijzonder pastoraat. Het geestelijk werk is afhankelijk van de zegen van God en ik hoop dat we levend en werkend vanuit dat besef goede contacten zullen hebben!

 

Email: gtimmerman@sionskerkzwolle.nl

Telefoon: 06-43012770

 

“Als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist”

(Kolossenzen 4:6)

Bent u nieuw?

Welkom in onze en uw Sionskerk

Vroeg of laat stelt iedereen, jong of oud, zich de vraag wat het betekent te leven. Maar waar leef je nu eigenlijk voor? En waar gaat het naartoe? En die christenen, wat geloven zij? In de Sionskerk, deel uitmakend van de Protestantse Kerk Nederland en (lokaal dus van) de Protestantse Gemeente Zwolle, hebben we op al deze vragen niet direct een pasklaar antwoord. Wel weten we dat de Bijbel - 's werelds meest gelezen boek - en de centrale figuur Jezus Christus antwoorden geven die navolging verdienen. In deze zin biedt de Sionskerk dus een goed antwoord. Jij en u mogen zich welkom weten binnen deze 'warme gemeenschap'; een kerk met hart voor nieuwkomers. We willen u graag verwelkomen en zich thuis laten voelen. U kunt ook aankloppen bij onze predikanten, onze kerkelijk werkers en onze leden van de kerkenraad.

De doelstelling van onze kerk is kraakhelder:
De Sionskerk wil volwassenen en jongeren binnen en buiten de kerk uitnodigen om samen te komen in de naam van Jezus Christus, tot eer van God, om te groeien in geloof en dienstbaarheid.

Wilt u meer weten of wenst u een gesprek?

U mag altijd contact opnemen met de scriba voor algemene informatie:
Tel: 038 422 72 12
E-mail: scriba@sionskerkzwolle.nl

Onze wijkpredikant, ds. Hélène Evers, staat u ook graag te woord:
Tel: 038 455 06 50
E-mail: dshevers@sionskerkzwolle.nl

nieuwbg

Bent u nog totaal nieuw in het geloof?

Bent u nog totaal nieuw op het gebied van het christelijk geloof klik u dan op de onderstaande button om een beeld te krijgen van wat het geloof in Jezus Christus en God en alles wat daar mee samenhangt nou precies inhoud.

 

 

Éen keer in de maand treedt onze band Sjema op,

Kom kijken en luisteren, U bent van harte welkom!

 Bezoek ook hun website

De Sionskrant

Beweeg muis in onderstaande boekenkast en klik op een Sionskrant editie om deze te raadplegen.

Contact overzicht

Kerkgebouw Sionskerk,

Glanerbeek 10, 8033 BA Zwolle,

E-mail: contact@sionskerkzwolle.nl

T. (038–) 453 70 75,

Website: www.sionskerkzwolle.nl

 

Predikanten:

Ds. H. Evers

Boomkensdiep 14, 8032 XX Zwolle,

T. (038–)4550650

E-mail: dshevers@sionskerkzwolle.nl

 

Ds. R. van Putten

Prins Johan Frisolaan 15, 8084 AC ’t Harde

T. 06-34069041

E-mail: dsruilof@sionskerkzwolle.nl

 

Kerkelijkwerkers:

W. Klapwijk (Jeugd)

Email: wklapwijk@sionskerkzwolle.nl

T: 06-23785530 

 

J.Knol (ouderen)

Email: jknol@sionskerkzwolle.nl

T: (038-) 7851294

 

Scriba:

dhr. N. Hukubun, Pergolesistraat 10,

8031 VT Zwolle (ook postadres)

T. (038–)4227212

E-mail: nhukubun@sionskerkzwolle.nl

 

Scriba: (Emmaüskerk)

Ingrid Blotenburg-Bos

Hélène Swarthstraat 18, 8023 CP Zwolle Tel. (038-) 454 47 19

E-mail: iblotenburg@sionskerkzwolle.nl

 

Coördinatoren kerktelefoon:

- W. Docter, t.. 038 453 66 13 (Sionskerkgemeente)

- H.J. Inkelaar, t. 06 513 533 01 (Emmaüskerkgemeente)

 

Autodienst:

B. Kremer, t. 038 454 03 04

 

 

 

Kosterteam:

Koster voor de zondagochtenddiensten: Lineke Oosterbeek

Contactpersoon rooster: Ben Vreman

E-mail: koster@sionskerkzwolle.nl

 

Beheerder Sionskerk:

mevrouw D. Noordman

Wilgenstraat 25, t. (038–)4546437 mob.: 06 19786041

Info verhuur: beheerder@sionskerkzwolle.nl

 

Ledenadministratie Sionskerk:

De heer en mevrouw Westerkamp,

E-mail: ledenadministratie@sionskerkzwolle.nl

 

Kerkelijk bureau,

voor o.a. aanmelding nieuwe leden, abonnement kerkblad Gaandeweg,

Molenweg 241, 8012 WG Zwolle,

T. (038–)4217596, E-mail: administratie@pknzwolle.nl

 

Webmasters Sionskerk:

webmaster@sionskerkzwolle.nl

Peter vanPruissen (pvanpruissen@sionskerkzwolle.nl)

Ray Westerkamp (rwesterkamp@sionskerkzwolle.nl)

Menno de Visser (mdevisser@sionskerkzwolle.nl)

Wout Sleijster (pr@sionskerkzwolle.nl)

 

Ontwerpteam:

(ontwerpteam@sionskerkzwolle.nl)

Ray Westerkamp

Peter van Pruissen

Wim Docter

Wout Sleijster

 

Organist en audioserver:

G. Hendriks, tel. 038 454 54 38

Mail: ghendriks@sionskerkzwolle.nl

 

CD’s:

T. Lamers, tel. 038 785 20 21

Hoofdmenu

Kerkdiensten agenda

jul
30
zo
2017
Kerkdienst
jul 30 @ 10:00 – 11:00

Voorganger G. Timmer.

aug
6
zo
2017
Kerkdienst
aug 6 @ 10:00 – 11:00

Voorganger dominee G.A. Cnossen.

aug
13
zo
2017
Kerkdienst
aug 13 @ 10:00 – 11:00

Voorganger dominee E.R. Veen.

aug
20
zo
2017
Kerkdienst
aug 20 @ 10:00 – 11:00

Voorganger dominee J.C. Oosterwijk.

aug
27
zo
2017
Kerkdienst
aug 27 @ 10:00 – 11:00

Voorganger in deze dienst is dominee W. Ferguson.

sep
3
zo
2017
Dienst Heilig Avondmaal
sep 3 @ 10:00 – 11:15

Dienst met Heilig Avondmaal (lopend): voorganger dominee Hélène Evers.

sep
10
zo
2017
Kerkdienst
sep 10 @ 10:00 – 11:00

Voorganger dominee Hans van Ark.

sep
17
zo
2017
Startdienst seizoen 2017/2018
sep 17 @ 10:00 – 11:15

Feestelijke startdienst seizoen 2017/2018: voorganger dominee Hélène Evers.

Knipsel1

 

 

Contact

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Vul onderstaand formulier in.

Ruimte huren in de Sionskerk?
Klik hier om contact op te nemen met de beheerder,
of telefonisch: 038 453 7075 | 06 197 86 041.

Collectemunten zijn te koop in de Sionskerk

op elke 1 donderdag van de maand

van 18.00 - 19.00 uur.

Contactpersoon: de heer Herman Aaldenberg

Wijkkas Sionskerk:

Iban: NL55INGB 0001 2128 88

t.n.v. wijkkas Sionskerk

Diaconie Sionskerk:

Iban: NL49ABNA 0622 1676 69

t.n.v. Diaconie Sionskerk

 

Wijkgemeente Emmaüskerk:

Iban: NL76RABO 0387 3003 84

t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Emmaüskerk

Diaconie Emmaüskerk:

Iban: NL55RABO 0387 3370 40

t.n.v. Diaconie wijk 9 Emmaüskerk