Over ons

 

Nieuwe Sionskerk logo 2016Uitleg van ons logo:

In het logo zijn een duif en een kruis zichtbaar. Tekenen van de Heilige geest en het lijden en sterven van Jezus Christus. Kernbegrippen van ons geloof. Het is zo vorm gegeven dat er ook twee armen te zien zijn. Als gemeente willen we open staan voor mensen. Verschillende mensen. Mensen met ieder hun eigen levensverhaal, huidskleur en verleden. Die grote verscheidenheid word gesymboliseerd door een veelkleurig pad. Zo krijgt de Sionskerk kleur, vanuit de liefde van God.

Doelstelling:

De Sionskerk gemeente wil volwassenen en jongeren
van binnen en buiten onze kerkelijke gemeente
uitnodigen om samen te komen in de
Naam van Jezus Christus, tot eer van God,
om te groeien in geloof en in dienstbaarheid. 

Bijbeltekst voor deze dag:

Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.

Film & Montage: Robert de Visser

Onze kerkdiensten beginnen om 10:00u.

U bent van harte welkom!

Adres: Glanerbeek 10 (Wijk Aa-landen).

Actueel nieuws

Foodtruck Sionskerk is er

Door PR | 14 september 2019

I In dit weekeinde, het Startweekend Sionskerk (14 en 15 september), wordt de foodtruck gepresenteerd. Vrijdagavond werd het opvallend fleurige voertuig voor het eerst ingezet nabij wijkcentrum De Bolder (zie foto, met Dennis Sijbolt ‘in de bediening’). Daar organiseerde de Sionskerk het jaarlijkse sporttoernooi ‘Over de kerkmuren heen’. Zaterdagavond werd de ‘foodcamper’ ingezet bij de…

Lees verder >>

Opgaveformulier bbq zaterdag 14 september 2019

Door Beheerder | 18 augustus 2019
Lees verder >>

Eetgroep alleengaanden

Door Beheerder | 17 augustus 2019

De zomervakantie is weer voorbij, tijd om aan het nieuwe seizoen te denken. Dat geldt ook voor het eetgroepje op de laatste vrijdagmiddag van de maand. Gezien het grote enthousiasme in het vorige seizoen, dachten we eind september maar weer eens te starten. Dus op vrijdag 27 september is iedereen, die anders alleen aan tafel…

Lees verder >>

Helpt u mee om de startgids (2019-2020) te verspreiden?

Door Beheerder | 13 augustus 2019

Het is weer bijna zover. Vanaf zondag 1 september aanstaande mogen de startgidsen (2019-2020) verspreid worden. Om dit mogelijk te maken vragen wij u te helpen op woensdagavond 28 augustus om samen stickers op de enveloppen te plakken. In de Sionskerk van 19.00 – 20.30 uur. Wij hopen op u te mogen rekenen.

Lees verder >>

Berichten archief

Predikanten

Ds.Hélène Evers

Graag wil ik mij aan u en jou voorstellen. Mijn naam is Hélène Evers. Sinds november 2004 ben ik als predikant aan de Sionskerk verbonden. Ik heb in Utrecht gestudeerd, eerst rechten en daarna theologie. Hoewel ik altijd nauw betrokken ben geweest bij het gemeenteleven heeft het de nodige tijd geduurd voordat ik zover was om aan mijn roeping gehoor te geven. Nu ben ik bijzonder blij en dankbaar dat ik dit werk mag doen. Preken maken en voorgaan in kerkdiensten, het evangelie van Jezus Christus verkondigen aan mensen van vandaag. Het is elke keer weer een grote uitdaging en een even grote vreugde. Hierbij heb ik Gods hulp zeer nodig en ik mag merken dat Hij mij ook helpt. Ik vind het fijn om deel te mogen uitmaken van de gemeente van de Sionskerk en om mee te leven met jong en oud, in vreugde en verdriet. Het is mooi om te mogen zien hoe mensen zich verbonden weten aan de Here God. Het is al met al een hele opdracht en tegelijk heerlijk om te doen: meeleven met anderen, omzien naar elkaar in de Naam van Jezus Christus.

Ds. Ruilof van Putten

ruilofnew

Sinds 15 januari 2012 ben ik parttime als predikant verbonden aan de Sionskerk. Aanvankelijk was ik wijkpredikant met bijzondere aandacht voor de jongere generaties. Vanaf medio 2016 ben ik door de wijkkerkenraad vrijgesteld van mijn werkzaamheden, uitgezonderd het voorgaan in erediensten, en heb ik een bijzondere taak gekregen. Ik mag als missionair predikant leiding geven aan het Centrum voor Geloof en Werk (kortweg CGW). Het CGW is een protestantse pioniersplek. Het wordt gesubsidieerd vanuit de landelijke kerk en heeft als taak aandacht te vragen voor de betekenis van ons geloof voor het dagelijkse werk. Geloof geeft ons werk zin, een diepere betekenis. De werkvloer is ook een plek waar we veel andere mensen ontmoeten. Vaak ook niet-gelovigen. Juist door christenen, die hun geloof handen en voeten geven in hun werk, komen deze mensen toch ook in contact met het Evangelie. Op die manier gebeurt er iets op de werkvloer. Naast dit werk heb ik ook mijn eigen ondernemingen. Na 26 jaar bij ABN AMRO te hebben gewerkt, ben ik gestart met Advies met LEV en NLInvesteert. Al met al is dat een spannende combinatie. Ik wil mij in beide werelden, die van de kerk en het bedrijfsleven, laten inspireren door het woord van God. Ik wil beide werelden ook met elkaar verbinden. Van Fransciscus van Assisi is de spreuk: "overal waar je bent, is je preekstoel". Hij bedoelde daarmee dat het belangrijk is om 24/7 christen te zijn. En dat is een grote uitdaging. Zeker in deze tijd. Er is in ieder geval één grote overeenkomst tussen beide werelden: veel contact met mensen. Ik geloof dat God mij al deze mensen op mijn pad stuurt om van hen te leren èn om hen te dienen. Ik woon op 't Harde, samen met mijn vrouw Eliane. Wij hebben 4 kinderen. Neem ook eens een kijkje op mijn eigen website: www.ruilof.nl. Op deze site kunt u bijvoorbeeld ook recente preken en lezingen terugvinden.

E-mail : dsruilof@sionskerkzwolle.nl

Telefoon: 06 539 854 26

Social media: Facebook - Twitter - LinkedIn - Website

Columns: Jozef en zijn broers


 

Kerkelijk werkers

Gerco Timmerman

Mijn naam is Gerco Timmerman. Als gezin zijn we enkele jaren geleden lid geworden van de Sionskerk. Na mijn theologische opleiding aan de Reformatorische Hogeschool in Zwolle en de Christelijke Hogeschool Ede ben ik de monastieke vorming gaan doen binnen de Cisterciënzer Orde van de Strikte Observantie en binnen de Franciscaanse Beweging. Daarnaast ben ik opgeleid als geestelijk begeleider en traumahulpverlener. Ik heb voor verschillende kerkverbanden werkzaamheden verricht (de laatste jaren als kerkelijk werker in een dorpsgemeente) en ben ook binnen de hulpverlening werkzaam geweest. Binnen de overheid ben ik o.a. actief bij het ontwikkelen en geven van trainingen. Ik ben blij dat ik als kerkelijk werker voor de Sionskerk kan gaan werken, een gemeente waarvan wij van harte lid zijn! Mijn taken zijn: geestelijke begeleiding, vorming en toerusting en bijzonder pastoraat. Het geestelijk werk is afhankelijk van de zegen van God en ik hoop dat we levend en werkend vanuit dat besef goede contacten zullen hebben!

 

Email: gtimmerman@sionskerkzwolle.nl

Telefoon: 06 430 12 770

 

Mijn naam is Jeroen Knol en sinds 1 juli 2018 ben ik als kerkelijk werker verbonden aan de Sionskerk. Mijn werkzaamheden bestaan uit ouderenwerkt (40%) en jongerenwerk (20%). Binnen het ouderenwerk verzorg ik het pastoraat aan ouderen vanaf 70 jaar, leid ik uitvaartdiensten en houd ik af en toe weeksluitingen in verzorgingshuizen. Hoe mijn taken er binnen het jongerenwerk uitzien is op het moment dat ik dit schrijf nog onduidelijk, maar ik ben in elk geval betrokken op al het jeugdwerk voor de jongeren tot 18 jaar. In de periode mei 2016 tot eind 2017 heb ik ook al in de Sionskerk gewerkt, toen alleen voor de ouderen, en ik ben erg blij dat ik mij nu ook voor de jeugd in kan zetten. Twee groepen mensen die allebei vol levensvragen zitten, en zelf ook een heleboel wijsheid over het leven in pacht hebben. Samen kunnen we elkaar en God ontmoeten en iets ontdekken van wat het leven met elkaar en God betekent. In 2015 heb ik mijn studie HBO-theologie aan de Christelijke hogeschool Windesheim afgerond waarna ik In het verleden heb ik gewerkt in de Protestantse Gemeente Joure, en de Protestantse Gemeente Oosterwolde (Frl.). Ook heb ik de bachelor Theologie Plus: Geloof, Cultuur & Samenleving afgerond aan de Protestantse Theologische Universiteit, en een gedeelte van de master-opleiding Geestelijke Verzorging aan de RijksUniversiteit Groningen.
Samen met mijn vrouw Lianne en onze twee kinderen Sara en Manuel woon ik in Zwolle-Zuid. Naast het werken in de kerk maak ik graag muziek. Iets dat ik ook graag binnen de kerkmuren inzet. Wilt u of jij iets vragen? Neem dan gerust contact op via onderstaande gegevens.

 

Email: jknol@sionskerkzwolle.nl

Telefoon: 038-7851294 / 06-26305286

Social media:
Facebook: www.facebook.com/deviolist
Twitter: www.twitter.com/deviolist
LinkedIn: www.linkedin.com/in/jeroen-knol-ba-a9603b2b/

 

“Wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?”

(Mattheus 16:26)

Bent u nieuw?

Welkom in onze en uw Sionskerk

Vroeg of laat stelt iedereen, jong of oud, zich de vraag wat het betekent te leven. Maar waar leef je nu eigenlijk voor? En waar gaat het naartoe? En die christenen, wat geloven zij? In de Sionskerk, deel uitmakend van de Protestantse Kerk Nederland en (lokaal dus van) de Protestantse Gemeente Zwolle, hebben we op al deze vragen niet direct een pasklaar antwoord. Wel weten we dat de Bijbel - 's werelds meest gelezen boek - en de centrale figuur Jezus Christus antwoorden geven die navolging verdienen. In deze zin biedt de Sionskerk dus een goed antwoord. Jij en u mogen zich welkom weten binnen deze 'warme gemeenschap'; een kerk met hart voor nieuwkomers. We willen u graag verwelkomen en zich thuis laten voelen. U kunt ook aankloppen bij onze predikanten, onze kerkelijk werkers en onze leden van de kerkenraad.

De doelstelling van onze kerk is kraakhelder:
De Sionskerk wil volwassenen en jongeren binnen en buiten de kerk uitnodigen om samen te komen in de naam van Jezus Christus, tot eer van God, om te groeien in geloof en dienstbaarheid.

Wilt u meer weten of wenst u een gesprek?

U mag altijd contact opnemen met onze scriba's voor algemene informatie:
Tel: (038) 422 72 12 of Tel (038) 454 47 19

E-mail: scriba@sionskerkzwolle.nl

Onze wijkpredikant, ds. Hélène Evers, staat u ook graag te woord:
Tel: (038) 455 06 50
E-mail: dshevers@sionskerkzwolle.nl

nieuwbg

Bent u nog totaal nieuw in het geloof?

Bent u nog totaal nieuw op het gebied van het christelijk geloof klik u dan op de onderstaande button om een beeld te krijgen van wat het geloof in Jezus Christus en God en alles wat daar mee samenhangt nou precies inhoud.

 

 

Éen keer in de maand treedt onze band Sjema op,

Kom kijken en luisteren, U bent van harte welkom!

 Bezoek ook hun website

De Sionskrant

Beweeg muis in onderstaande boekenkast en klik op een Sionskrant editie om deze te raadplegen.

Bij geen weergave klik hier voor de Sionskrant

Contact overzicht

Kerkgebouw Sionskerk,

Glanerbeek 10, 8033 BA Zwolle,

E-mail: contact@sionskerkzwolle.nl

T. (038) 453 70 75,

Website: www.sionskerkzwolle.nl

 

Predikanten:

Ds. H. Evers

Boomkensdiep 14, 8032 XX Zwolle,

T. (038) 455 06 50

E-mail: dshevers@sionskerkzwolle.nl

 

Ds. R. van Putten

Prins Johan Frisolaan 15, 8084 AC ’t Harde

T. 06 539 854 26

E-mail: dsruilof@sionskerkzwolle.nl

 

Kerkelijkwerkers:

 

 

Scriba:

dhr. N. Hukubun, Pergolesistraat 10,

8031 VT Zwolle (ook postadres)

T. (038) 422 72 12

E-mail: nhukubun@sionskerkzwolle.nl

 

Ingrid Blotenburg-Bos

Hélène Swarthstraat 18, 8023 CP Zwolle Tel. (038) 454 47 19

E-mail: iblotenburg@sionskerkzwolle.nl

 

Coördinatoren kerktelefoon:

- W. Docter, tel. (038) 453 66 13

- H.J. Inkelaar, tel. 06 513 533 01

 

Autodienst:

B. Kremer, tel. (038) 454 03 04

 

 

 

Kosterteam:

Koster voor de zondagochtenddiensten: Lineke Oosterbeek

Contactpersoon rooster: Harjan Inkelaar

E-mail: koster@sionskerkzwolle.nl

 

Beheerder Sionskerk:

Batya Israël

Mob.: 06 197 86 041

Info verhuur: beheerder@sionskerkzwolle.nl

 

Ledenadministratie Sionskerk:

De heer en mevrouw Westerkamp,

E-mail: ledenadministratie@sionskerkzwolle.nl

 

Kerkelijk bureau,

voor o.a. aanmelding nieuwe leden, abonnement kerkblad Gaandeweg,

Molenweg 241, 8012 WG Zwolle,

T. (038) 421 75 96, E-mail: administratie@pknzwolle.nl

 

Webmasters Sionskerk:

webmaster@sionskerkzwolle.nl

Ray Westerkamp (rwesterkamp@sionskerkzwolle.nl)

Menno de Visser (mdevisser@sionskerkzwolle.nl)

Wout Sleijster (pr@sionskerkzwolle.nl)

 

Ontwerpteam:

(ontwerpteam@sionskerkzwolle.nl)

Ray Westerkamp

Peter van Pruissen

Wim Docter

Wout Sleijster

 

Organist en audioserver:

G. Hendriks, tel. (038) 454 54 38

Mail: ghendriks@sionskerkzwolle.nl

 

CD’s:

T. Lamers, tel. (038) 785 20 21

Hoofdmenu

Kerkdiensten agenda

okt
20
zo
2019
Kerkdienst
okt 20 @ 10:00 – 11:00

In deze dienst gaat voor dominee Cnossen.

okt
27
zo
2019
Kerkdienst
okt 27 @ 10:00 – 11:00

Voorganger in deze dienst is Jeroen Knol. Na deze dienst is er koffiedrinken.

Interactieve dienst (jongeren)
okt 27 @ 12:30 – 13:15

In deze interactieve dienst, vooral afgestemd op jongeren, zorgt Henk van Dam voor de aansturing.

nov
3
zo
2019
Oogstdienst
nov 3 @ 10:00 – 11:00

In deze zogeheten oogstdienst Willem Wilbrink de voorganger.

Bijbel- en Kunstdienst
nov 3 @ 19:00 – 20:00

In deze dienst laat dominee Hélène Evers verrassende verbindingen zien tussen Bijbel en kunst.

nov
6
wo
2019
Dankdag
nov 6 @ 19:30 – 20:30

In deze dienst op Dankdag gaat voor dominee Hélène Evers.

nov
10
zo
2019
Kerk- en schooldienst
nov 10 @ 10:00 – 11:00

In deze Kerk- en schooldienst is dominee Hélène Evers de voorganger. Na deze dienst is er koffiedrinken.

Opendeurdienst
nov 10 @ 16:15 – 17:30

Op 10 november houden we de – inmiddels – traditionele Johan de Heer zangdienst. Dit is een dienst die we zelf invullen. Gerwin van der Plaats is organist en houdt tevens een kleine meditatie. ( ook aanvang 16.15 uur)

 

 

Contact

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Vul onderstaand formulier in.

[honeypot skzcf-18 nomessage:true]

Ruimte huren in de Sionskerk?
Klik hier om contact op te nemen met de beheerder,
of telefonisch: 06 197 86 041.

Collectemunten zijn te koop in de Sionskerk

op elke 1 donderdag van de maand

van 18.00 - 19.00 uur.

Contactpersoon: de heer Herman Aaldenberg

 

Wijkkas Sionskerk:

Iban: NL55INGB 0001 2128 88

t.n.v. wijkkas Sionskerk

Diaconie Sionskerk:

Iban: NL49ABNA 0622 1676 69

t.n.v. Diaconie Sionskerk