Diaconie in de kerk

Het diaconaat
Het diaconaat  is een taak van de gehele gemeente. De diakenen hebben een voortrekkersrol, ze geven de gemeente de middelen en voorbeelden om dit handen en voeten te geven. In de eredienst krijgt de diaconie zijn gezicht in het collecteren, en het avondmaal

Collectes
Naast individuele hulp zamelt de diaconie geld in. De eerste collecte op zondag is altijd voor de diaconie. We collecteren niet alleen voor het werk van de eigen diaconie maar ook voor de nood in de wereld  (diaconie in de wereld).

Avondmaal
Bij het avondmaal hebben de diakenen een taak. Het avondmaal door hen georganiseerd en wordt 5 x per jaar gevierd (afwisselt zittend en lopend). De collectes zijn dan voor speciale projecten die door de diaconie wordt ondersteund.

Diaconie en Pastoraat
De diakenen  weten veel, maar niet alles. Soms zijn ze niet van de bijzondere noden van mensen op de hoogte. Vandaar dat er een koppeling komt tussen diaconie en pastoraat. Het pastoraat vormt dan de oren en ogen van de diaconie.

Bloemengroet
Elke zondag zorgt de bloemengroep voor twee  boeketen  bloemen op de Avondmaalstafel. Deze worden ná de dienst bezorgd bij een gemeentelid die ziek is of even extra aandacht kan gebruiken.