Diaconie in de wijk

Voorwoord

Samenleven doe je niet alleen. Hoewel de samenleving steeds individualistischer lijkt te worden, is er nog steeds behoefte aan aandacht, liefde en zorg voor elkaar. De diakenen van de Sionskerk zijn  verantwoordelijk voor één van de belangrijkste taken in de kerk. Leven vanuit Gods woord door het dienen van je naaste in de directe omgeving, maar ook landelijk en wereldwijd. De diaconale opdracht gaat de hele gemeente aan, maar het is de kerntaak van de diakenen om hieraan uitvoering te geven door de krachten van liefde, recht en barmhartigheid.

De diaconie heeft aandacht voor knelpunten in de samenleving en signaleert als dat nodig is. Maar de diaconie biedt ook hulp aan mensen die dat om uiteenlopende redenen kunnen gebruiken. De hulp kan op allerlei terrein zijn. In elke situatie probeert de diakenen voor een juiste begeleiding en zoeken zij in overleg met de hulpvrager naar een oplossing.

Zij werken nauw samen met de diverse sociale wijkteams, de centrale diaconie en overige overheidsinstanties. De diakenen zullen proberen (eventueel met behulp van anderen) sturend op te treden als er sprake is van onrecht en te weinig of geen barmhartigheid. Hebt u hulp nodig en wilt u weten wat de diaconie voor u kan doen? Neem dan contact op met de diaconie:  diaconie@sionskerkzwolle.nl.