De Brug

DE BRUG is een unieke instelling voor ontwikkelingssamenwerking die:

– in samenwerking met partners over de gehele wereld – kleinschalige projecten steunt die direct ten goede komen aan de armste bevolking
– direct contact heeft met partners in ontwikkelingslanden
– uitsluitend werkt met gemotiveerde vrijwilligers
– daardoor  wordt vrijwel iedere ontvangen EURO – zonder aftrek van kosten –  besteed aan projecten

Sinds kort werkt De Brug samen met Wilde Ganzen        

Bovendien is DE BRUG een vereniging waarvan je lid kunt worden en waarin het Bestuur aan de leden verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Transparantie vinden we namelijk belangrijk!

DE BRUG informeert haar leden regelmatig door middel van nieuwsbrieven, de website en speciale BRUG-avonden

DE BRUG heeft het CBF keurmerk en wordt door de belastingdienst aangemerkt aks een ANBI instelling                   

DE BRUG doet projecten over de hele wereld

De Sionskerk heeft in het verleden Zr Jeanne van der Aalst in Bangkok langdurig ondersteund bij haar project in de sloppenwerken aldaar.

Het kledingproject in Peru heeft sinds vorig jaar onze aandacht. Wim Docter is de contactpersoon