Suriname

Suriname

In Suriname zijn Hans en Truus van Coevorden-Simons als “oude” lidmaten van de Sionskerk erg actief voor hen die in nood zijn.
Ook toen ze nog in Zwolle woonden (tot 2009) waren ze al actief nadat ze een bezoek brachten aan Suriname. In samenwerking met mevr. Venetiaan, echtgenote van de toenmalige president, spannen zij zich in en verlenen hulp aan de minst bedeelden. kinderhuizen, bejaardenhuizen etc.

De komende tijd wordt hulp geboden aan o.a. Bejaardencentrum Beatrixoord, Kinderhuis Mijnzorg (voor HIV-kinderen)en aan moeders waarvan de vader overleden is die wel werken maar in erbarmelijke toestanden moeten zien te overleven.

Onlangs is daar aan toegevoegd het Olga Clarckhuis in Nickerie.

De diaconie zal zodra zij een hulpverzoek krijgen of een situatie tegenkomen die schrijnend is hulp verlenen indien dat binnen de afspraken gelden.