Nieuws

“Belangrijk dat je elkaar wat gunt”

Naast predikanten telt de Protestantse Gemeente Zwolle kerkelijk werkers. Voor ons magazine Gaandeweg gaat Theo Brand met hen in gesprek. De tweede ontmoeting is met Jeroen Knol (32), werkzaam voor Sionskerk en Stinskerk. “Ik vind de uitspraak ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ gevaarlijk.”

Helene Evers

Waar ben jij actief ‘achter de schermen’? Hartelijk dank voor de belangstellende vraag naar wat ik ‘achter de schermen’, bovenplaatselijk in de Protestantse Kerk doe. De landelijke kerk dien ik in het Generale College voor de Kerkorde, waarvan ik nu zes jaar voorzitter ben. Dit college bestaat uit 9 leden, theologen en juristen en adviseert de generale synode in kerkordelijke zaken.

Wees welkom in de Sionskerk!

Vroeg of laat stelt iedereen, jong of oud, zich de vraag wat het betekent te leven. Maar waar leef je nu eigenlijk voor? En waar gaat het naartoe? En die christenen, wat geloven zij?

Digitaal collecteren

Was u al vertrouwd en bekend met het gebruiken van de Kerkgeld app? Helaas moeten wij u meedelen dat deze per medio november 2020 plaats gaat maken voor een nieuwe app genaamd Appostel. Het is te adviseren deze nu al te installeren en in gebruik te nemen op uw smartphone en/of tablet. U kunt met…

Noodkreet!!!

Wij zijn dringend op zoek naar mensen die ons video- en/of beamteam willen komen versterken. Kom het eens proberen en neem hiervoor contact op met techniek@sionskerkzwolle.nl.

Het geven van uw gaven

Uw gaven kunt u op diverse manieren geven. Graag vertellen we u welke deze zijn: Handmatig overmaken op ibannummer NL 32 RABO 0379 2774 33 t.n.v. wijkkas Sionskerk ibannummer NL 55 RABO 0387 337 040 t.n.v. Diaconie Sionskerk Via de Appostel app Voor meer informatie klikt u op deze link. Digitaal zonder de Appostel app…