Wees welkom in de Sionskerk!

Nieuws

De Sionskerk wil volwassenen en jongeren van binnen en buiten de kerk uitnodigen om samen te komen in de naam van Jezus Christus, tot eer van God, om te groeien in geloof en dienstbaarheid.

Als gemeente van Jezus Christus mogen we weer met een nieuw seizoen van start. In deze startgids staat het hele jaarprogramma. Ons jaarthema is: De kracht van de kerk als lichaam van Christus. De kerk is een geloofsgemeenschap die opvalt in een verbrokkelende samenleving.

Wij beseffen misschien niet altijd hoe bijzonder de gemeente van Christus is. En hoe bijzonder het is om deel te mogen uitmaken van de gemeente. Dit betreft veel aspecten, waar we komend jaar bij stilstaan. De kerk is een gemeenschap, er is verbondenheid. Deze verbondenheid is iets om te koesteren en te bewaren. In de kerk mogen we met elkaar optrekken, elkaar steunen, dienen en waarderen. Dit te midden van een samenleving waarin verdeeldheid en eenzaamheid toeneemt.

De kerk wordt in de Bijbel het lichaam van Christus genoemd. “Jullie zijn het lichaam van Christus” lezen we in 1 Korinthe 12. Daarom heeft de gemeente ook een bijzondere taak: om het werk van Jezus te doen in deze wereld. De gemeente mag de handen en voeten, mond, oren en ogen zijn van Jezus.

Jezus Christus

De gemeente staat in relatie met Jezus Christus. Hij is het Hoofd van de gemeente. Hem liefhebben en dienen en navolgen is het hart van ons geloof. Jezus is gestorven aan het kruis. Het heeft Hem veel gekost. Het lichaam van Jezus  is gebroken. Hij is ook weer opgestaan uit de dood. Hij is de levende Heer. Door Jezus wordt God onze hemelse Vader. Door de heilige Geest is de HERE God met ons verbonden. De kerk is zo een bijzondere gemeenschap van mensen met elkaar én met de Here God.

U en jij bent welkom in de Sionskerk!

Meer nieuws

Open Huiskamer

Graag willen wij één van de zalen in onze kerk bestemmen als Open Huiskamer in de buurt. We hebben er al regelmatig over geschreven. In de Huiskamer gaat het om ontmoeting en welkom zijn. Lees meer…

Vast wel: over vasten en vieren met kinderen en jongeren

Jeroen Knol is kerkelijk werker in de Stinskerk en de Sionskerk, deels op het gebied van jongerenwerk. Hij schrijft in dit artikel over vasten en vieren met kinderen en jongeren. “Iets ‘niet doen’ vinden kinderen lastig, en zeker als het om een lange periode gaat die voor hen nog moeilijk te overzien is.” Lees verder…

Nieuw(s)!

Geen nieuws willen missen van en over de Sionskerk?

Abonneer je dan nu op het Whatsapp kanaal Sionskerk Zwolle.

Lees verder….