Nieuws

De bediening van het Heilig Avondmaal

Op zondag 3 december vieren we de kerkdienst met het bedienen van het Heilig Avondmaal. Ds. Hélène Evers (gewijzigd) zal deze kerkdienst voorgaan.

Wereldwijd vieren christenen het Heilig Avondmaal, dat ook wel de Maaltijd van de Heer wordt genoemd. Zij komen samen rond de Tafel van de Heer en nuttigen brood en wijn. Door het vieren van dit sacrament ervaren zij Gods aanwezigheid en ontvangen zij Zijn genade.

Schoenendoosactie

Vanuit de Sionskerk hebben we ook dit jaar de Schoenendoosactie georganiseerd. Vanmorgen hebben wij de schoenendozen weggebracht naar Kampen waar ze centraal worden gesorteerd en vervoerd naar de betreffende landen

24 December, Kinderkerstfeest

24 december om 10:00 uur vieren we met en vóór de jeugd van onze gemeente de geboorte van Jezus. Wil je meedoen met de dienst?

Zingen in de Rivierenhof op 1e Kerstdag

De afgelopen drie jaren kon door coronamaatregelen de kerstzang in de Rivierenhof niet doorgaan. Inmiddels is corona geen beletsel meer om met een groepSionskerkgangers voor de bewoners van de Rivierenhofkerstliederen te gaan zingen.

Oliebollenactie 2023

Ook dit jaar kunt u weer uw oliebollen en/ of appelbeignets bij ons bestellen. Lekker gemakkelijk toch, als je niet uren in je garage hoeft te staan bakken? U steunt er ook nog eens het werk van Stichting Afrika 2007 mee.

Enquête online streamdienst

De Sionskerk maakt sinds 2018 gebruik van online streamdiensten tijdens de kerkdiensten. Een team van vrijwilligers bedient de videocamera’s en zorgt ervoor dat de kerkdienst wordt geregistreerd, om live mee te beleven of op een later moment terug te kijken.
Wij zijn benieuwd hoe u de online streamdienst ervaart. Wilt u daarom de enquête invullen?

Een bericht over onze scriba

De heer Nico Hukubun is ziek en momenteel niet bereikbaar. Ouderling Dick van Boven neemt zijn taken daarom tijdelijk waar.

Nieuws

Een nieuw jasje voor de website van de Sionskerk!

Onze website is al enige tijd oud en toe aan vervanging. Zo werkt de nieuwe website sneller en – voor u als bezoeker en voor ons als beheerders – eenvoudiger. Tegelijk met onze kerk worden ook de websites van de andere wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zwolle vernieuwd.

Nieuws

“Belangrijk dat je elkaar wat gunt”

Naast predikanten telt de Protestantse Gemeente Zwolle kerkelijk werkers. Voor ons magazine Gaandeweg gaat Theo Brand met hen in gesprek. De tweede ontmoeting is met Jeroen Knol (32), werkzaam voor Sionskerk en Stinskerk. “Ik vind de uitspraak ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ gevaarlijk.”

Nieuws

Helene Evers

Waar ben jij actief ‘achter de schermen’? Hartelijk dank voor de belangstellende vraag naar wat ik ‘achter de schermen’, bovenplaatselijk in de Protestantse Kerk doe. De landelijke kerk dien ik in het Generale College voor de Kerkorde, waarvan ik nu zes jaar voorzitter ben. Dit college bestaat uit 9 leden, theologen en juristen en adviseert de generale synode in kerkordelijke zaken.

ENQUETE ONLINE STREAMDIENST