Het geven van uw gaven

Nieuws

Uw gaven kunt u op diverse manieren geven. Graag vertellen we u welke deze zijn:

Handmatig overmaken op

  • ibannummer NL 55 INGB 0001 2128 88
    t.n.v. wijkkas Sionskerk
  • ibannummer NL 55 RABO 0387 337 040
    t.n.v. Diaconie Sionskerk

Via de Appostel app

Digitaal zonder de Appostel app (Vanaf iedere dinsdagochtend al beschikbaar voor de eerstvolgende kerkdienst)

In de kerk

  • Voorafgaand of na de kerkdienst contant in de schalen op de tafel (bij binnenkomst in de grote kerkzaal)

Bij elke kerkdienst (op de homepagina) staan de collectedoelen.

Meer nieuws

Open Huiskamer

Graag willen wij één van de zalen in onze kerk bestemmen als Open Huiskamer in de buurt. We hebben er al regelmatig over geschreven. In de Huiskamer gaat het om ontmoeting en welkom zijn. Lees meer…

Vast wel: over vasten en vieren met kinderen en jongeren

Jeroen Knol is kerkelijk werker in de Stinskerk en de Sionskerk, deels op het gebied van jongerenwerk. Hij schrijft in dit artikel over vasten en vieren met kinderen en jongeren. “Iets ‘niet doen’ vinden kinderen lastig, en zeker als het om een lange periode gaat die voor hen nog moeilijk te overzien is.” Lees verder…

Nieuw(s)!

Geen nieuws willen missen van en over de Sionskerk?

Abonneer je dan nu op het Whatsapp kanaal Sionskerk Zwolle.

Lees verder….