FINANCIEELBEHEER

Penningmeester:

Kerkrentmeester  Hans Zwanenburg
E-mail: penningmeester@sionskerkzwolle.nl

Administrateur wijkkas:

Gerrit van der Kolk
E-mail: penningmeester@sionskerkzwolle.nl

Wijkkas Sionskerk:

Iban: NL55INGB 0001 2128 88
t.n.v. wijkkas Sionskerk

Diaconie Sionskerk:

Iban: NL49ABNA 0622 1676 69
t.n.v. Diaconie Sionskerk

LEGATEN

U kunt geld of bezittingen nalaten aan de PGZ (Protestantse Gemeente Zwolle). Als dat uw wens is, kunt u dat het beste laten vastleggen in uw testament. Daarin mag u ook vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden of voor een bepaalde wijkgemeente. U kunt uw kerk op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van (a) een Legaat of (b) een Erfstelling.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Hans Zwanenburg. E-mail: penningmeester@sionskerkzwolle.nl.

DIGITAAL COLLECTEREN

Geld vergeten voor het geven van uw gift tijdens een kerkdienst? Maak dan nu gebruik van de Kerkgeld app. Deze app is een onderdeel van SKG Collect en u kunt hiermee makkelijker uw giften geven.

Voor meer informatie en/of instructies kunt u op deze regel klikken.

Wenst u de app direct te downloaden?

LET OP!

Tijdens het registratieproces zal worden gevraagd om een wachtwoord aan te maken.

Deze dient u zelf te bedenken. Een tip is om deze te noteren en zorgvuldig te bewaren.

Dit wachtwoord MOET minimaal uit 1 hoofdletter bestaan!

Teveel rompslomp en geen trek in de app? U kunt vanaf nu ook zonder app digitaal collecteren. Hoe? Klik via het hoofdmenu Kerkdiensten op “Kerkdienst live (mee)kijken en luisteren”. Klik via deze pagina op digitaal collecteren. U kunt anoniem collecteren en uw giften via ideal betalen. Zo hoeft u geen persoonlijke gegevens in te voeren. Wel dient u op te letten dat u per collecte uw gift kunt geven en per collecte uw gift via ideal dient te voldoen.

COLLECTEMUNTEN

In de Sionskerk:

op elke 1e donderdag van de maand
van 18.00 – 19.00 uur.
Contactpersoon: de heer Herman Aaldenberg

Berkum:

De heer Jan Beumer
T. 038 453 73 96