Mogen wij om uw ondersteuning vragen….?

COLLECTE OPBRENGSTEN 30% LAGER, DAT MOET WEER OMHOOG!! HELPT U MEE?

De Coronacrisis raakt onze samenleving hard: medisch, sociaal en economisch! Nu de medische kant van de Corona-pandemie enigszins beheersbaar is geworden, moeten we naar het ‘nieuwe normaal’ gaan leven. Onderdeel hiervan is dat we ons weer gaan richten op het ‘opmaken van de balans’ en het opstarten van de economie. Voor de kerk is dit helaas niet anders.

De collecte opbrengsten zijn met ongeveer 30% teruggelopen. Veel kosten lopen echter gewoon door. Het zal iedereen duidelijk zijn dat het van groot belang is dat we gezamenlijk dit weer op peil moet gaan brengen!

Hoe kunt u hieraan bijdragen?

  • Via de app Kerkgeld; dit is het meest praktische en efficiënte manier om bij te dragen; per keer dat u geeft, ontvangt u een opgave van uw gift voor uw eigen administratie; als u afgelopen periode minder heeft gegeven en u kunt het missen, zoudt u dan iets extra’s willen geven?
  • Of via de volgende link: https://site.skgcollect.nl/35/doel/3120/sionskerk.html
  • Als u niet kunt beschikken over de app of de link, kunt u een bedrag over te maken naar de wijkkas van de Sionskerk: NL55 INGB 0001 2128 88 o.v.v. collecten.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen!

Samen komen we hier doorheen

Kerkrentmeesters Sionskerk

FINANCIEELBEHEER

Penningmeester:

Kerkrentmeester  Hans Zwanenburg
E-mail: penningmeester@sionskerkzwolle.nl

Administrateur wijkkas:

Gerrit van der Kolk
E-mail: penningmeester@sionskerkzwolle.nl

Wijkkas Sionskerk:

Iban: NL 55 INGB 0001 2128 88
t.n.v. wijkkas Sionskerk

Diaconie Sionskerk:

Iban: NL 55 RABO 0387 337 040
t.n.v. Diaconie Sionskerk

LEGATEN

U kunt geld of bezittingen nalaten aan de PGZ (Protestantse Gemeente Zwolle). Als dat uw wens is, kunt u dat het beste laten vastleggen in uw testament. Daarin mag u ook vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden of voor een bepaalde wijkgemeente. U kunt uw kerk op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van (a) een Legaat of (b) een Erfstelling.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Hans Zwanenburg. E-mail: penningmeester@sionskerkzwolle.nl.

DIGITAAL COLLECTEREN

Geld vergeten voor het geven van uw gift tijdens een kerkdienst? Maak dan nu gebruik van de app “Appostel”. De vervanger van “Kerkgeld app”. Deze app is een onderdeel van SKG Collect en u kunt hiermee makkelijker uw giften geven.

Voor meer informatie en/of instructies kunt u op deze regel klikken.

Wenst u de app direct te downloaden?

DOWNLOAD HIER VOOR IOS (APPLE)
download hier voor android

LET OP!

Tijdens het registratieproces zal worden gevraagd om een wachtwoord aan te maken.

Deze dient u zelf te bedenken. Een tip is om deze te noteren en zorgvuldig te bewaren.

Dit wachtwoord MOET minimaal uit 1 hoofdletter bestaan!

Teveel rompslomp en geen trek in de app? U kunt ook zonder de app uw gift(en) geven. Hoe? Klik hiervoor op deze regel. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.

COLLECTEMUNTEN

In de Sionskerk:

op elke 1e donderdag van de maand
van 18.00 – 19.00 uur.
Contactpersoon: de heer Herman Aaldenberg
T. 038 453 94 65

Berkum:

De heer Jan Beumer
T. 038 453 73 96