Over

De Sionskerk (Gecombineerde Sionskerkgemeente en Emmaüskerkgemeente) is gemeente van Jezus Christus. Haar fundament is de gekruisigde en opgestane Heer. Als gemeente van Jezus Christus is zij geënt op Israël en deelt zij in de aan Israël geschonken verwachting. De gemeente wordt vanwege Gods genade vergaderd rondom Woord en sacramenten. De Heilige Schrift is de enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst. Door de Heilige Geest belijdt de gemeente in haar kerkdiensten, haar spreken en handelen Jezus Christus als Heer en Verlosser tot eer van God. De Sionskerk staat open voor evangelische vernieuwing op basis van de confessionele beginselen.

Bijbeltekst voor deze dagAdresgegevens

Sionskerk
Glanerbeek 10
8033 BA Zwolle

038 453 7075
contact@sionskerkzwolle.nl
Kerkdienst, elke zondag
om 10.00 uur
Raadpleeg het actuele dienstenrooster Rekeningnummer:
NL55INGB 0001 2128 88 t.n.v. Wijkkas Sionskerk

Wijkblad


Editie februari 2016

Kerkdienst (terug) luisteren

Predikanten

Over ds. HÉLÈNE EVERS

E-mail: predikantsionskerk@live.nl Telefoon: 038 455 06 50

Graag wil ik mij aan u en jou voorstellen. Mijn naam is Hélène Evers. Sinds november 2004 ben ik als predikant aan de Sionskerk verbonden. Ik heb in Utrecht gestudeerd, eerst rechten en daarna theologie. Hoewel ik altijd nauw betrokken ben geweest bij het gemeenteleven heeft het de nodige tijd geduurd voordat ik zover was om aan mijn roeping gehoor te geven. Nu ben ik bijzonder blij en dankbaar dat ik dit werk mag doen. Preken maken en voorgaan in kerkdiensten, het evangelie van Jezus Christus verkondigen aan mensen van vandaag. Het is elke keer weer een grote uitdaging en een even grote vreugde. Hierbij heb ik Gods hulp zeer nodig en ik mag merken dat Hij mij ook helpt. Ik vind het fijn om deel te mogen uitmaken van de gemeente van de Sionskerk en om mee te leven met jong en oud, in vreugde en verdriet. Het is mooi om te mogen zien hoe mensen zich verbonden weten aan de Here God. Het is al met al een hele opdracht en tegelijk heerlijk om te doen: meeleven met anderen, omzien naar elkaar in de Naam van Jezus Christus.

Over ds. RUILOF VAN PUTTEN

E-mail: dsruilof@kpnmail.nl Telefoon: 06 340 69 041, 0525 652 345

Sinds 15 januari 2012 ben ik als predikant verbonden aan de Sionskerk. Voor mij een grote uitdaging. Ik mag dit namelijk doen naast mijn werk bij een grote bank. De uitdaging zit niet alleen in de omgang met de beschikbare tijd, maar vooral in het combineren van deze twee werelden. Ik wil mij in beide werelden laten inspireren door het woord van God. Ik wil beide werelden ook met elkaar verbinden.Van Fransciscus van Assisi is de spreuk: "overal waar je bent, is je preekstoel". Hij bedoelde daarmee dat het belangrijk is om 24/7 christen te zijn. En dat is een grote uitdaging. Zeker in deze tijd. Er is in ieder geval één grote overeenkomst tussen beide werelden: veel contact met mensen. Ik geloof dat God mij al deze mensen op mijn pad stuurt om van hen te leren èn om hen te dienen. Ik woon op 't Harde, samen met mijn vrouw Eliane. Wij hebben 4 kinderen. Neem ook eens een kijkje op mijn eigen website: www.ruilof.nl. Op deze site kunt u bijvoorbeeld ook recente preken en lezingen terugvinden.

Over de heer GIJS VAN VULPEN

Email: gijsvanvulpen@outlook.com

Mijn naam is Gijs van Vulpen en ik woon met mijn vrouw in de Aa-landen in Zwolle. Ik heb op latere leeftijd een HBO studie theologie gevolgd en ben nu sinds 2009, voor twee dagen in de week, kerkelijk werker voor de Emmaüskerkgemeente van Berkum. Deze wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle vormt inmiddels, sinds september 2015, een combinatie met de wijkgemeente van de Sionskerk in de Aa-landen. Mijn kerkelijk werk bestaat vooral uit pastoraat/bezoekwerk aan ouderen in de gemeente en kringwerk. Daarnaast ga ik regelmatig voor in zondagse diensten en word ik betrokken bij het leiden van begrafenissen. Het is heel bijzonder dat ik, op deze manier, nauw mag meeleven met mensen die inhoud willen geven aan hun christelijk geloof in leven en sterven. Het is dan ook heel dankbaar en tegelijk dienend werk, zowel aan gemeenteleden als aan de Schepper van ons aller leven.

Actueel

Opendeurdienst

Zondag 14 februari 2016 Aanvang: 18.45 uur

Op zondag 14 februari is er een Opendeurdienst. Het thema zal zijn "Leven in relatie met God is een goed leven". Ds. G. Kansen (Hilversum) gaat dan voor. Mannenensemble Into my heart verleent hun medewerking olv de heer B. Hoekstra. Into my heart is een enthousiaste groep zangers die naast klassiekers ook minder bekende liederen in close harmony vertolkt.

Wilt u eens een opendeurdienst bezoeken maar heeft u geen vervoer of heeft u hierover andere vragen, neem dan gerust contact op met Els Kamphof (telefoon 038 421 36 35) elskamphof@gmail.com of met Henrieke Knobbe (telefoon 038 422 28 96) h_knobbe@live.com.Volop zang en muziek: bijzondere diensten

Diversen

Op zondag 21 februari, vieren we 's morgens (aanvang tien uur) een kinderdienst met kinderkoor De Bromvlieg (zie foto). Dit aanstekelijke koor staat onder leiding van Ellen Laninga en Lotte Ballijns. De Bromvlieg zingt hippe christelijke kinderliederen. Voorganger is dan dominee Hélène Evers. Zij gaat die dag ook voor in de bijzondere Bijbel- & Kunstdienst, die om zeven uur begint. Centraal staat dan het schilderij van Rembrandt, 'De verloochening door Petrus'. Organist/pianist Gert Hendriks en violist Jeroen Knol verlenen hun medewerking.

"Over lijden, ziekte en zorg: Moet alles wat kan?"

Maandag 15 februari Aanvang: 20.00 uur

In de Sionskerk wordt op maandag 15 februari een avond gehouden, die zich bij uitstek richt op artsen, verpleegkundigen en professionele verzorgers. Het thema van de avond, die om acht uur begint, luidt: Moet alles wat kan? De bijeenkomst is een vervolg op het drieluik over dit thema in 2015. De situatie is alledaags: de zieke die lijdt en daar omheen zijn veelal beroepsmatig artsen en verpleegkundigen die zich dag en nacht inzetten. Christenen geloven dat zorg voor zieken een Bijbelse taak is. Wat heeft het christelijk geloof te maken met (de grenzen van) ernstig zieke mensen? De avond staat onder leiding van dr. W.L.H. Smelt (zie foto). Hij is als anesthesioloog verbonden aan Isala Klinieken. Zijn aandachtsgebieden zijn algemene anesthesiologie en pijngeneeskunde.

Activiteiten

Woensdag 9 maart

Samen eten en aansluitend Gemeente-avond (Biddag)

Eet u mee op 9 maart om 18.00 uur in de Sionskerk. Opgave vooraf is gewenst en kan via het invulformulier in wijkblad De Driehoek. Aanmelden kan t/m 6 maart as. Na de kerkdienst volgt de gemeenteavond. Aanvang: 20.15 uur.

Zaterdag 19 maart

Bazaar / Snuffelmarkt

De activiteitencommissie organiseert weer een Bazaar / Snuffelmarkt op zaterdag 19 maart in de Sionskerk van 09.30 uur - 12.00 uur. Meer informatie treft u in wijkblad De Driehoek.LIVE UITZENDING


ARCHIEF KERKDIENSTEN


ORDE VAN DIENST
ZONDAG 14 FEBRUARI 2016
Kerkdienst, 10.00 uur

Opendeurdienst, 18.45 uur


DIENSTENROOSTER FEBRUARI 2016
  • Zon 14 feb - Kerkdienst - 10.00 uur - Dhr. G. van Vulpen
  • Zon 14 feb - Opendeurdienst - 18.45 uur - Ds. G. Kansen - mmv Into my heart
  • Zon 21 feb - Kinderdienst - 10.00 uur - Ds. H. Evers - mmv Kinderkoor De Bromvlieg
  • Zon 21 feb - Bijbel en Kunstdienst - 19.00 uur - Ds. H. Evers
  • Zon 28 feb - Kerkdienst - 10.00 uur - Ds. W. Ferguson

DIENSTENROOSTER MAART 2016
  • Zon 06 mrt - Kerkdienst - 10.00 uur - Ds. R. van Putten
  • Woe 09 mrt - Biddag - 19.30 uur (vooraf samen eten)

Beamteam

Wie en wat?

E-mail: beamteamsionskerk@gmail.com

Op dit moment bestaat het beamteam uit 12 vrijwilligers.

Deze vrijwilligers verzorgen per zondag de dienst en bereiden deze ook zelfstandig voor.

Ook bij opendeurdiensten, bijbel en kunst diensten, speciale diensten, maar ook op aanvraag bij bijvoorbeeld een huwelijk of overlijden kan het beamteam ter ondersteuning van een dienst worden ingezet (mits een vrijwilliger beschikbaar is).

Sinds 2008 beschikt de kerkzaal over twee beamers (Panasonic) en twee projectieschermen, waarmee iedere zondag de dienst wordt begeleid. We projecteren de tekst van de liederen die we zingen, en als het onbekende liederen zijn ook de muziek (op verzoek van dienstdoende predikant). Daarnaast zijn ook de schriftlezingen mee te lezen en af en toe ondersteunt de predikant zijn of haar preek met afbeeldingen of video. De aansluiting vanaf laptop is VGA aansluiting. 1 VGA kabel volstaat (male connector aan beiden kanten) om beide projectieschermen vanaf de laptop te kunnen bedienen. Optimale schermresolutie is 1024 x 768 pixels. Audioconnector is mini jack (3.5mm).

Aanleveren

Een gastpredikant...

E-mail: beamteamsionskerk@gmail.com

Een gastpredikant dient de orde van dienst tot uiterlijk donderdag 19:00 uur aan te leveren via e-mail aan de heer Jan Bos. Wij projecteren standaard uit de NBV bijbelvertaling. Indien anders dan dit vermelden. Gaarne titels van liederen, welke Psalm, Gezang of Liedbundel en verzen benoemen; inclusief eerste regel van het lied. Aanleveren van foto's en/of afbeeldingen ter ondersteuning van de dienst kant en klaar aanleveren als PPT bestand (zie onderstaand PPT bestand).
De Scriba stuurt de gastpredikant een brief. Klik hier voor een voorbeeldbrief in PDF formaat.

Onze eigen wijkpredikant...

E-mail: beamteamsionskerk@gmail.com

Onze eigen wijkpredikant dient de orde van dienst tot uiterlijk woensdag aan te leveren via e-mail aan het beamteam.

Eventuele afbeeldingen en/of foto's (zelf geschikt maken voor acceptabele projectie) afzonderlijk aanleveren via een ppt bestand aan het beamteam. Een film kan getoond worden via de beamer als WMV bestand. Ook deze kant en klaar aanleveren via e-mail aan het beamteam.

Materiaal / informatie ten behoeve voor afkondigingen...

E-mail: beamteamsionskerk@gmail.com

Uiterlijk tot donderdag 12:00 uur ('s middags dus!!) kunt u materiaal en/of informatie doorgeven via e-mail aan het beamteam ten behoeve voor afkondigingen beamer. De heer Peter van Pruissen is hiervoor contactpersoon. Wij kondigen uitsluitend informatie af die betrekking heeft op de Sionskerk en/of diens activiteiten.

Agenda beamteamCoördinator Beamteam,
Gerard Wittenaar

Wijkblad

Het maandelijks wijkblad van de Sionskerk (Sionskerkgemeente en Emmaüskerkgemeente) is via deze pagina te raadplegen. Klik hiervoor op onderstaand(e) wijkblad / regel.

Redactie

driehoekmail@gmail.com

Nieuwe editie (Maart 2016) verschijnt eind deze maand.
Kopij dient uiterlijk op vrijdag 19 februari 2016 in het bezit te zijn van de redactie.
Het wijkblad zal verzorgd worden door Gerda Westerkamp.

Contact

Het contactformulier zal worden
ontvangen door de webmasters.

Fout
Uw bericht is verzonden.


Rekeningnummer NL55INGB 0001 2128 88 t.n.v. Wijkkas Sionskerk