Doelstelling:

De Sionskerk gemeente wil volwassenen en jongeren
van binnen en buiten onze kerkelijke gemeente
uitnodigen om samen te komen in de
Naam van Jezus Christus, tot eer van God,
om te groeien in geloof en in dienstbaarheid.

De Protestantse Kerk

De Sionskerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, afgekort PKN.

De Sionskerk is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) voor de wijken Berkum en Zwolle-Noord.

Sinds 1 januari 2018 vormen de voormalige Sionskerkgemeente en de voormalige Emmaüskerkgemeente één kerkelijke gemeente.

Leden van buiten deze wijken en andere belangstellenden zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom in de Sionskerk.

Uitleg van ons logo:

In het logo zijn een duif en een kruis zichtbaar: tekenen van de Heilige Geest en het lijden en sterven van Jezus Christus. De kernbegrippen van ons geloof. Het is zo vorm gegeven dat er ook twee armen te zien zijn. Als gemeente willen we open staan voor alle mensen, verschillende mensen. Mensen met ieder hun eigen levensverhaal, huidskleur en verleden. Die grote verscheidenheid wordt gesymboliseerd door een veelkleurig pad. Zo krijgt de Sionskerk kleur, vanuit de liefde van God.

Bijbeltekst voor vandaag:

U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.

Welkom in onze en uw Sionskerk

Vroeg of laat stelt iedereen, jong of oud, zich de vraag wat het betekent om te leven. Waar leef je nu eigenlijk voor? En waar gaat het naartoe? En die christenen, wat geloven zij? In de Sionskerk, deel uitmakend van de Protestantse Kerk Nederland en (lokaal dus van) de Protestantse Gemeente Zwolle, hebben we op al deze vragen niet direct een pasklaar antwoord. Wel weten we dat de Bijbel – ‘s werelds meest gelezen boek – en de centrale figuur Jezus Christus antwoorden geven die navolging verdienen. In deze zin biedt de Sionskerk dus een goed antwoord. Jij en u