IK ROEP TOT GOD, DE ALLERHOOGSTE | 17 MAART 2020 | DS. HÉLÈNE EVERS

Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, Die zijn werk aan mij voltooien zal.

Psalm 57:3 (Herziene Statenvertaling)

 

Gemeente van de Sionskerk,

Geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus Christus,

Zojuist (16 maart 2020, 19.00 uur) heeft minister-president Rutte ons volk ernstig toegesproken. De scholen waren vandaag voor de eerste dag gesloten en gisteren was de eerste zondag zonder kerkdienst in de Sionskerk. Het zijn ongekende en onzekere tijden waarin maatregelen elke dag kunnen wijzigen.

De maatregelen zijn bedoeld om de verspreiding van het coronavirus zodanig te reguleren dat mensen niet allemaal tegelijk ziek worden en zodoende ook niet allemaal tegelijk een beroep hoeven doen op ziekenzorg. De bedoeling is dat op deze manier de zieken die kwetsbaar zijn wel de juiste zorg kunnen krijgen. Een klein deel van de zieken zal sterven. Veel mensen zullen ziek worden, maar de meeste mensen zullen niet ernstig ziek worden. Eenmaal ziek geweest en weer opgeknapt zijn zij immuun geworden voor het virus en kunnen niet nog een keer besmet worden. Dit is de gedachte achter de ingrijpende maatregelen. Laten we hopen en bidden dat het zal werken.

Wij zijn de overheid zeer dankbaar voor het nemen van verantwoordelijkheid en het geven van leiding in deze moeilijke tijd.

Wij zijn ook erg dankbaar voor alle werkers in de gezondheidzorg en de wetenschap die zich inzetten voor de gezondheid van mensen.

Zorgen zijn er ook. Naast zorg om de zieken is er zorg om eenzamen en ouderen. Zorg om verlies van sociale contacten, zorg om verlies van baan en inkomen, zorg om scholing, en nog veel meer.

De Dagtekst van vandaag is: Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, Die zijn werk aan mij voltooien zal. Psalm 57:3 (Herziene Statenvertaling).

Ook in deze tijd mogen we roepen tot de Allerhoogste, bidden tot de Here God. Hij die deze wereld heeft gemaakt en liefheeft, of Hij zich wil ontfermen, bijstaan en helpen. De Heer die ieder hoort die tot Hem roept.

Het is deze weken de lijdenstijd. Jezus, onze Heer, weet wat lijden is.