De Sionskerkgemeente heeft een (wijk)kerkenraad. Alleen ambtsdragers van de gemeente hebben hierin zitting. Samen geven zij leiding aan het gemeenteleven. Voor vragen of contact kunt u ook altijd kerkenraadsleden benaderen.

De Sionskerkgemeente draagt de pastorale en diaconale zorg voor protestantse gemeenteleden die wonen in de Aa-landen, Berkum e.o. en Holtenbroek. Gemeenteleden uit heel Zwolle zijn natuurlijk welkom.

In 2018 zijn de Emmaüskerkgemeente (Protestantse wijkgemeente Berkum) en de Sionskerkgemeente gefuseerd.