NIEUWSBERICHT

Het programma “Met hart en ziel” laat u een reportage zien over Knabbelen en Babbelen. Zaterdag 24 oktober 2020, NPO2, om 18.00 uur. Klik hier om de aflevering terug te kijken.

Lees ook het artikel in de Peperbus. Klik op deze regel.

PROJECT KNABBELEN EN BABBELEN

Hoe ontstaat nu zo’n idee? Deze vraag is ons al meerdere keren gesteld. Gedreven door wat er in de Bijbel staat, vertellen we altijd in de vergaderingen van de Sionskerk, wat er de afgelopen tijd is gebeurd. In Efeziërs 2:10 staat ‘Wij zijn geschapen om de weg te gaan van de grote daden die God heeft voorbereid ‘ en dit is de afgelopen periode steeds zichtbaar geweest. Tijdens zo’n overleg van de werkgroep Kerk in de Buurt kwam ter sprake dat de maandelijkse eetgroep geen mogelijkheid had tot uitbreiding vanwege een te kleine keuken. Het idee van een mobiele keuken werd geopperd. En vrijwel tegelijkertijd kwam in de diaconie vergadering het relatief grote aantal hulpvragen vanuit de haringvlietflat en de Dollard flat aan de orde. Daar werd  door iemand op gereageerd: nou we kunnen dan wel een dependance inrichten in de Dollardflat. Deze twee gedachten  zijn gecombineerd en het idee voor knabbelen en babbelen was geboren. De Protestantse gemeente Zwolle heeft een Stimuleringsfonds ingesteld voor een financiële injectie van nieuwe manieren om kerk te zijn in Zwolle. Dus daar  kon het idee worden ingediend: De aanschaf van een fooddtruck en een gesprekswagen, om daarmee met mensen in de buurt in contact te komen en hen zo iets van Gods liefde en trouw te laten zien.  Voor de aansturing van dit nieuwe project werd een foodtruckcommissie opgericht. De werkgroep is hier steeds biddend mee bezig geweest en keer op keer was zichtbaar hoe God deuren opende.