Kinderen en Jongeren

‘Wie dit kind in mijn naam bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot.’ (Lucas 9: 48)

In onze gemeente hebben we kinder-en jongerenwerk. Met verschillende activiteiten, diensten en mensen willen we kinderen en jongeren kennis laten maken met God. De God die ons allemaal allang kent.

Met vele ouders, vrijwilligers, ouderlingen, diakenen, de predikant en de jongerenwerker willen we jou betrekken in de kerk en met hoofd, hart en handen leren wie God is. We doen dit met een enthousiaste groep mensen. De organisatie van het jongerenwerk ligt in handen van de Taakgroep Jongeren.

We organiseren het hele jeugdwerk samen. Ook is er nauwe samenwerking met de Vrij Evangelische Gemeente Zwolle (VEG).