Begraven:

Vanouds begraaft de kerk haar doden. Als de Sionskerk officieel is betrokken bij de uitvaart, dan wordt de gestorvene in de zondagse dienst in het midden van de gemeente herdacht.

Dit gebeurt zowel op de zondag na het overlijden, als ook op de laatste zondag van november.

Uitvaartdiensten:

Heeft u te maken met een overlijden en wilt u een kerkelijke begrafenis, dan kent de Sionskerk gemeente een pastoraal team van uitvaartleiders. De scriba of pastoraal coördinator informeert u graag over degene die in aanmerking komt. De familie of de uitvaartondernemer kan het best contact opnemen met:

De heer N. Hukubun (ouderling-scriba), t . 038 422 72 12.

Protocol bij uitvaartdiensten in de Sionskerk tijdens de coronacrisis.

(versie 18 november 2020)

Communicatie en reservering.

De eerste contactpersonen van de Sionskerk voor u als uitvaartondernemer zijn de Beheerder van de Sionskerk, voor informatie over beschikbaarheid en verhuur van de kerk en overige zalen en de scriba Nico Hukubun voor wat betreft afstemming over de voorganger en de verdere organisatie van de uitvaartdienst. Beheercoördinator, Henk Slomp: 06-19 78 60 41 / beheerder@sionskzwolle.nl en scriba Nico Hukubun via scriba@sionskerkzwolle.nl.

Reservering kerkzaal en beschikbare technische hulpmiddelen.

Voor een dienst in de Sionskerk kunt u beschikken over een geluidsinstallatie, een video-installatie en een beamer. De geluidsinstallatie is standaard beschikbaar met meerdere microfoons. Deze wordt door de beheerder ingeschakeld. Voor de bediening van de video-installatie en de beamer is technisch personeel nodig. Daar kunnen wij in voorzien als er vrijwilligers uit de Sionskerk beschikbaar zijn. De beamer kan, indien wij geen vrijwilligers beschikbaar hebben, in overleg met de beheerder door derden bediend worden, eventueel vanuit de familie.

Maatregelen die verband houden met de huidige situatie rondom het coronavirus.

De gebedsruimte, zaal 4, is vanwege beperkte ruimte momenteel niet beschikbaar als opbaarruimte. Bij voorkeur plaatst u de kist direct vanuit de auto in de kerkzaal. Bezoekers en belangstellenden kunnen dan met gepaste onderlinge afstand van 1,5 meter afscheid nemen van de overledene. Daarna kunnen zij plaats nemen in de kerk of de kerkzaal via de bijzaal verlaten. Indien het de wens van de familie is voorafgaand aan de dienst gebruik te maken van een andere opbaarruimte, dan is daarvoor zaal 1 (aan de linkerkant naast de voordeur als u binnenkomt) beschikbaar. Belangstellenden die afscheid willen nemen kunnen één voor één de zaal binnengaan en daarna bij voorkeur weer verlaten via de nooddeur aan de achterzijde en zo vervolgens weer door de hoofdingang naar binnen komen om plaats te nemen in de kerkzaal. Dit alles om tegemoetkomend en kruisend verkeer te voorkomen en gepaste afstand te garanderen. De familie kan in dit geval verzamelen en verblijven in zaal 3 (ontmoetingsruimte), van waaruit tevens de kerkzaal te betreden is. Het is denkbaar dat de familie staat opgesteld in de centrale hal, dicht bij de opbaarruimte, om condoleances in ontvangst te nemen. De uitvaartondernemer dient er voortdurend op toe te zien dat er zo min mogelijk sprake is van elkaar kruisend verkeer.

Als extra hygiënemaatregel zullen er na iedere uitvaartdienst extra schoonmaakhandelingen worden uitgevoerd aan stoelen, deurklinken, toiletten en dergelijke. Hiervoor zullen, behalve de zaalhuur, extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

Indien de kerk wordt verhuurd voor begrafenissen van niet-Sionskerk-leden, zal er geen koffie worden geschonken.

Totaal aantal aanwezigen in de kerkzaal tijdens de uitvaartdienst.

De kerkenraad van de Sionskerk wil zich houden aan een maximum getal van 60 aanwezigen in de kerkzaal, exclusief de mensen die daar een taak hebben te verrichten.

Natuurlijk staat het u als uitvaartondernemer vrij om deze regels strakker te interpreteren.

U wordt geacht aan alle aanwezigen in de kerkzaal duidelijk te maken, dat het NIET de bedoeling is dat mensen uit en weer in de kerkzaal gaan lopen. Opnieuw om de gepaste afstand van 1,5 meter te blijven garanderen.