Kliederkerk: een laagdrempelige bijeenkomst voor jonge gezinnen

Deze bijzondere naam is de aanduiding voor een laagdrempelige bijeenkomst voor jonge gezinnen met kinderen van 0-10 jaar. Een speciale ‘kerkdienst’ op zondagmiddag waar je samen van alles beleeft rondom een thema uit de Bijbel. Dus niet je kind naar de oppas en jij in de kerk, maar alles samen doen. Kijk eens op de website kliederkerk.nl.

De opbouw van de middag is als volgt: we beginnen met een aantal spelletjes of knutsels die met het thema te maken hebben. Daarna gaan we in de kring zitten voor een korte viering. We zingen, lezen uit de Bijbel, we bidden, er is een korte vertelling of een filmpje. Daarna eten we samen. Ook geschikt voor je vrienden en hun kinderen!

Wil je meehelpen en meedenken. Neem contact op met Henrieke Knobbe:

Email: henriekedeolde@gmail.com,  telefoonnummer 06 15 43 10 72.

Doelgroep Kliederkerk: gezinnen met kinderen van 0-10 jaar.

Op zondagmiddag in de Sionskerk van 16.00-17.30 uur.

Raadpleeg het kerkdienstenrooster.