In de voetsporen met Kerk in de Buurt

Het zal circa tien jaar geleden zijn dat de Sionskerk in toenemende mate over de eigen kerkmuren ging kijken. Die ontwikkeling werd in sterke mate ingezet door onze voorganger dominee Hélène Evers. Doel: als navolgers van Jezus dienen we het geloof in Christus ook naar buiten te brengen. Die heilzame visie werd al vorm gegeven in bijvoorbeeld de laagdrempelige opendeurdiensten, maar kreeg nog meer gestalte door de in het leven geroepen Missionaire Commissie. Die commissie heeft in wisselende samenstelling tal van activiteiten opgezet; met het vizier naar buiten, naar de wijk, naar de stad. Sinds enige tijd steekt deze commissie als werkgroep Kerk in de Buurt de handen uit de mouwen.

Hier slechts een greep uit de activiteiten vanuit Kerk in de Buurt. Zo is de Sionskerk al jaren present bij de jaarlijkse Kerstmarkt in wijkcentrum De Bolder. De Sionskerk vindt daar het gesprek met een breed publiek. Zo wordt de Sionskerk zichtbaar buiten haar kerkmuren. In en buiten ons kerkgebouw is er ook deelname aan een landelijk evenement als de Burendag. En is er in het centrum een groot Kerstevenement dan zijn we er ook bij.

Ook in Berkum is de Sionskerk sinds de fusie met de Emmaüskerk een betrokken gemeente bij activiteiten die interkerkelijk georganiseerd worden (met Kerst en Pasen, Sing4theKing en Oranjefeest).

Kunstprojecten blijken een belangrijk middel om een brug te slaan naar buiten toe. De Bijbel en Kunstdienst, die bijna maandelijks door dominee Evers vorm wordt gegeven, is daar een illustratie van. Maar ook worden er exposities georganiseerd en geboden, soms vanuit de eigen kerkelijke gemeente, maar dikwijls ook met een bredere insteek. Er was zelfs landelijk aandacht voor de Chagall Expositie, die geopend werd door Ralph Keuning, directeur van museum De Fundatie. Een andere succesvolle tentoonstelling was getiteld ‘Pasen is voor mij…’ Daarin vertolkten schilders van Schildersclub Aa-landen hun beeld bij Pasen. En zeer recent was er deelname van de Sionskerk aan het kunstproject Alles Stroomt, waarin vele honderden kinderen uit de wijk in actie kwamen.

Over kinderen gesproken, het laat zich raden dat de werkgroep Kerk in de Buurt zich betrokken weet bij een van de jongste initiatieven: de Kliederkerk. Ook dat initiatief blijkt aan te slaan bij jong en oud binnen én buiten de Sionskerk.

De komende tijd zal de Sionskerk verrassend naar buiten treden door een ander gedurfd initiatief van Kerk in de Buurt. Met hulp vanuit de gemeente Sionskerk is er bij de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) met succes een plan ingediend om elders in de stad contacten te leggen. Dat gebeurt door aanschaf en inzet van een zogeheten mobiele keuken. In en bij die ‘Pipo-wagen’ zal er op doordeweekse avonden ruimte zijn voor ontmoeting en een goed gesprek.