We gaan door met de Bijbelkring in de Rivierenhof!

We gebruiken het materiaal van de Gemeente Groei Groepen van het Evangelisch Werkverband. Het onderwerp is dit jaar: Gemeente, het Lichaam van Christus. Dan gaat het dus over je relatie met de Heer Jezus Christus – Hij is het Hoofd; en het gaat over je relatie met de andere ledematen in het lichaam. Samen zijn we leden van dit bijzondere lichaam. Samen zijn we present in deze wereld. Iedere deelnemer krijgt een studieboekje over dit onderwerp.

  1. Het lichaam van Christus 

Jullie zijn het lichaam van Christus!        1 Korintiërs 12:12-14 20

De tafel is groot genoeg                              Lucas 15:1-7 26

Gebroken lichaam                                         Mattheüs 26: 17-30 34

  1. De delen van het lichaam 

Het hart en de bloedsomloop                                   1 Korintiërs 12: 1-7 44

Oren die beter horen                                                   1 Korintiërs 12: 1-11 50

Met handen en voeten                               Romeinen 12:1-8 56

Aan het hoofd                                                 Efeziërs 4:11-16 64

  1. Breuken in het lichaam 

Niet breken                                                      1 Korintiërs 12:15-25 72

Jij bent jaloers?                                               Genesis 4:1-15 78

Au, ik voel jouw pijn                                      2 Korintiërs 8:1-15 84

Luie leden en slapende benen                                 Filippenzen 1:27-2:15 92

  1. Het lichaam reikt verder 

De wereldkerk geeft je vleugels                             Handelingen 2:1-13 102

Het is de toon die de muziek maakt       Korintiërs 13:1-13 108

Het juichende lichaam                                 Openbaring 14:1-7 116

We beginnen op 18 september 2019 en dan steeds om de veertien dagen.

2019: 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november en 11 december.

2020: 8 en 22 januari, 5 en 19 februari, 4 en 18 maart,

1, 15 en 29 april en 13 en 27 mei.

Graag opgeven begin september in verband met de aanschaf van de studieboekjes. Voor verdere info: Willem Ferguson tel: 038 457 89 98.

Zondagavond Bijbelkring

Deze kring komt bijeen op de laatste zondagavond van de maand, uitgezonderd december. Het is altijd weer fijn om elkaar te zien. We delen ook vaak stukjes wel en wee met elkaar, dat versterkt de banden binnen de gemeente.

De eerste avond van het seizoen van 2019/2020 is gepland op 29 september 2019 om 20.00 uur in de consistoriekamer van de kerk. Op die eerste avond zullen we het thema van de kerkdiensten van de startmaand september bespreken, om aan te sluiten bij de preken.

Daarna zullen we verder gaan met het Groeigroepmateriaal over Jozua.

Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom.

Leiding: Henriët Ferguson, tel. 038 457 89 98, Annemarie Remmink, Ineke Lamers.