Veilige kerk

Eind 2021 is de Commissie Veilige Sionskerk Zwolle tot stand gekomen. De commissie Veilige Sionskerk adviseert de kerkenraad van de Sionskerk met betrekking tot allerlei onderwerpen die een relatie hebben met het onderwerp “Veilige Kerk”. Daarbij moet u denken aan ARBO onderwerpen zoals Bedrijfshulpverlening (BHV) bij ongevallen en brand, het opstellen van een Kerknoodplan, het opstellen van een Risico-inventarisatie en evaluatie en het uitvoeren van het Plan van Aanpak, Arbozorg voor de professionele medewerkers en vrijwilligers. Inmiddels is een BHV-organisatie opgericht en het Kerknoodplan opgesteld. Deze laatste kunt u vinden op de website van de Sionskerk.

Klik op onderstaande button om het pdf document te raadplegen:

Ook voor vrijwilligers moeten er de nodige zaken worden geregeld zoals het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), het opstellen van een gedragscode en moeten werkzaamheden in de kerk door vrijwilligers veilig worden uitgevoerd.
Andere belangrijke onderdelen zijn de vertrouwenspersoon Sionskerk, het ambtsgeheim en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook roken, alcohol en pandemieën zoals corona e.d. hebben een relatie met een veilige kerk.
De huidige commissieleden zijn Henk van den Berg, Corry van der Velde, Eilert van Berkum, Dick van Boven en Henrieke Knobbe.
Voor meer informatie of contact kunt u mailen naar veiligekerkleden@sionskerkzwolle.nl of één van de commissieleden aanspreken.

Contactpersonen

Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe vertrouwenspersonen!
Iets voor jou? Neem dan contact op met de commissie veilige kerk via e-mail: veiligekerk@sionskerkzwolle.nl