Blokken verdeling Sionskerk

Als u pastorale of diaconale zorg nodig heeft, uw eigen of andermans nood of ziekte wilt melden, als u meer bij de kerk betrokken wilt raken of om andere redenen contact zoekt, dan is er voor elk gedeelte van de wijk een contactpersoon die u hiervoor kunt benaderen en die kan zorgen dat de juiste persoon bij u komt.

Voor pastoraat binnen onze wijkgemeente Sionskerk is onderstaande blokindeling gemaakt.

Blok 1 Aa-landen Oost
Alle beken ten oosten van de Westerveldse AA en de gemeenteleden in Zwolle-Zuid.
Coördinator: vacant

Blok 2 Aa-landen Zuid
Alle straten ten zuiden van de Zwartewaterallee en de gemeenteleden die wonen in Dieze, Centrum, Wipstrik en Assendorp.
Coördinator: Jan van der Velde (ouderling) 038-460 04 03

Blok 3 Aa-landen Noord
Alle straten ten noorden van de Waallaan (alle Diepen en straten rond de Hun-zelaan) en de gemeenteleden in Stadshagen
Coördinator: Dick van Boven (ouderling), 06-51429908

Blok 4 Aa-landen Midden
Alle straten ten noorden van de Zwartewaterallee en ten zuiden van de Waallaan en de gemeenteleden die buiten de gemeente Zwolle wonen.
Coördinator: Maartje Lindeboom, 06-20312921

Blok 5 Holtenbroek
Alle straten ten noorden van de Zwartewaterallee en in het westen begrensd door het Zwartewater en in het oosten door de Middelweg
Coördinator: Bernd Steenbergen (pastoraal medewerker), 038-454 57 88

Blok 6 Berkum Oost
Alle straten ten oosten van de Campherbeeklaan
Coördinator: Gerrie Ruitenberg 06-25254404

Blok 7 Berkum West
Alle straten ten westen van de Campherbeeklaan
Coördinator: Thea Hulsbergen, 038-454 27 28

Blok 8 Berkum Noord
Alle straten ten noorden van de A28 en ten oosten van de Vecht
Coördinator: Albert Schutte, 0529-42 75 84

Blok 9 Berkum Zuid
Alle straten ten zuiden van de Nieuwe Vecht
Coördinator: Vacant

Berkumstede en Rehoboth (Wijthmen)
Diaken Lini Kok tel. 0529 40 19 72, a.h.kok@hetnet.nl


Woonzorgcentrum De Havezate: José Steenbergen, 038- 454 57 88

Woonzorgcentrum Arcadia: Jan Mulder, 038- 452 74 31

Woonzorgcentrum Fermate: Henk van den Berg, 038- 454 33 19

Woonzorgcentrum Esdoorn: Lineke van Houten, 038- 850 02 12

Woonzorgcentrum Zonnehuis: Janine Oude Wesselink, 038- 420 08 84

Woonzorgcentrum Zandhove: Truus Ester, 038-460 10 16

Woonzorgcentrum Berkumstede: Tiny van Ommen, 038- 423 06 27

Woonzorgcentrum Rivierenhof: Liny Vreman, 038-454 34 21


Pastoraat vóór uitvaartdiensten ván gemeenteleden 70 jaar en ouder, kerkelijk werker Jeroen Knol, 038 785 12 94 of 06 26 30 52 86
Er is ook pastoraat gericht op jongeren (zie Jeugd), pastoraal medewerker José Steenbergen 038 454 57 88

Er is tevens pastoraat voor anders begaafden, pastoraal medewerker Angeline Vermeulen, 038 453 65 03

Wilt u een ziekenhuisopname doorgeven, neemt u dan contact op met pastoraal medewerkster Margriet van der Veen, 038 460 60 18 of 06 42 33 22 55.