Samen Bidden in de Sionskerk. De hartslag van gemeente – zijn.

“Volhard in het gebed.” Kol 4,2.

Als we beseffen dat we in al ons bezig zijn in de kerk het toch zelf niet in huis hebben, gaan we een deur verder naar onze Vriend Jezus, die al is opgestaan en zeker zal geven wat nodig is. Dat is bidden! Lucas 11, 5 – 8.

Bidstonden. Periode najaar 2019 – zomer 2020.

Gemeentebidstond.

1e maandag en 3e donderdag van de maand. In de Consistorie. 19.30 – 20.15 uur.

2020 : ma 6 en do 16 jan; ma 3 en do 20 feb; ma 2 en do 19 mrt; ma 6 en do 16 apr;

Ma 11 en do 21 mei; ma 8 en do 18 juni; ma 6 en do 16 juli;

Gebedslunch.

12.00 – 13.00 uur. In de gebedsruimte v/d kerk. Zelf je brood meenemen.

9 maart. 20 april. 11 mei. 8 juni.

Gebedsministry.

Op de 1e en 3e zondag van de maand is er na de kerkdienst een gebedsteam beschikbaar in de Gebedsruimte naast de consistorie.

Gebedsministry is een hulpmiddel om elkaar in de gemeente te dienen.

Om te groeien in heelheid in de relatie met God, met jezelf en met de naaste. (ministry = dienst )

In iedere kerkdienst, in iedere preek, horen we dingen die ons leven willen veranderen. Maar vaak komt dat er niet van en blijft alles bij het oude.

“Laten we daarom met vrijmoedigheid gaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen.” Hebr 4,16.

Ministrygebed. Twee mensen bidden voor een derde in het vertrouwen dat God ons wil aanraken en vernieuwen door zijn heilige Geest. We helpen elkaar ons bewust te zijn van Gods aanwezigheid en ons te openen voor Hem.

Hoe kostbaar!    Wat een voorrecht!     Wat een mogelijkheden!

Maak er gebruik van. We hebben elkaar zo nodig in de gemeente.

“Laten wij najagen hetgeen de onderlinge opbouw bevordert.”   Rom14,19.

Lectio Divina in de 40-dagentijd voor Pasen

Vrijdag ochtend van 9.15 -10.00 uur in de Gebedsruimte van de Sionskerk.

28 februari; 6, 13, 20 maart; 3 april.