Erediensten

Tijdens en rondom de eredienst is er speciale aandacht voor jou! Ook in het nieuwe seizoen organiseren wij speciale kinder-en ontmoetingsdiensten. Het gehele seizoen zijn er naast de erediensten voor de gehele gemeente ook diensten voor een specifieke doelgroep. Voor deze diensten wordt ieder gemeentelid van harte uitgenodigd, maar in het bijzonder JIJ! Je zou ze ook gezinsdiensten kunnen noemen. In de start- en slotdienst, in september en juni, is er altijd aandacht voor de kinderen van de basisschool.