Kerkdienst, Afscheid nemen en (her)bevestigen van (nieuwe) ambtsdragers

Datum: 17-01-2021 10:00 uur

Locatie: Sionskerk
Voorganger: Ds. Hélène Evers
Collectes:
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkvoogdij
3e collecte: Pastoraat / Catechese
Zendingsbussen: Hulp aan vluchtelingen op Lesbos (Stichting Bootvluchteling)

Ook vanaf thuis kunt u uw gaven geven. Meer informatie: Klik hier


Zondag 17 januari is er bevestiging van ambtsdragers. Thema van de preek is Johannes 13: 1- 20 Jezus wast de voeten van Zijn discipelen. Het werk van ambtsdragers is vooral een dienend werk. Durf jij de minste te zijn? Dit geldt voor alle christenen.

Met dankbaarheid noemt de kerkenraad u de namen van degenen die vandaag worden bevestigd of herbevestigd:
Als ouderling: Nico Hukubun en Jan van der Velde. Als diaken, Lini Kok en Henk Slomp en als ouderling-kerkrentmeester Hans Zwanenburg,
We nemen afscheid van jeugdouderling Gerita de Visser en pastorale medewerker Anne Verweij. Anne Verweij is verhinderd om in deze dienst aanwezig te zijn.

Tijdens deze dienst zal er geen muzikale begeleiding zijn (dit ivm de aangescherpte coronamaatregelen en het advies van Protestantse Kerk Nederland).
De liederen worden via Youtube verzorgd.