Belijdenisdienst

Datum: 18 juni 2023, 10:00 uur

Locatie: Sionskerk
Voorganger: ds. H. Evers
Muziek: Denise Brand (Piano)
mmv Gospelband Grace and Glory
Koffiedrinken na de dienst: ja


Collectes:
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkvoogdij
3e collecte: Diaconale Noodhulp
Zendingsbussen: Youth for Christ Zwolle

Ook vanaf thuis kunt u uw gaven geven. Meer informatie: Klik hier