Kerkdienst

Datum: 11 juni 2023, 10:00 uur

Locatie: Sionskerk
Voorganger: ds. P. Both
Gert Hendriks (Organist/ Pianist)


Collectes:
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkvoogdij
3e collecte: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle
Zendingsbussen: Youth for Christ Zwolle

Ook vanaf thuis kunt u uw gaven geven. Meer informatie: Klik hier