Kerkdienst (Slotdienst)

Datum: 4 juni 2023, 10:00 uur

Locatie: Sionskerk
Voorganger: ds. H. Evers
Organist/pianist: Gert Hendriks
Zangeressen: Corry van der Velde, Carolien Balke en Rachel Oostenbrink
Koffiedrinken na de dienst: ja


Collectes:
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkvoogdij
3e collecte: Stedelijk Diaconaat
Zendingsbussen: Youth for Christ Zwolle

Ook vanaf thuis kunt u uw gaven geven. Meer informatie: Klik hier