Kerkdienst

Datum: 16-02-2020 - 10:00 uur

Locatie: sionskerk
Voorganger: Ds. E. Jans
Organist: Gert Hendriks
Collectedoel: Studentenpastoraat

Kerkdienst om 10.00 uur.

Doelcollecte: Studentenpastoraat.

Na de dienst is er koffie/thee drinken