In deze studiekring lezen wij samen het boek “Christelijke dogmatiek” van de hoogleraren Van der Kooi en Van der Brink. We gebruiken ook het bijbehorende werkboek. Drie keer per jaar komen wij samen. Nieuwe leden kunnen zo meedoen.

Data: 30 september 2019, 27 januari en 29 juni 2020

Tijd: 20.15-21.45

Plaats: Fam. Smit, Spiekerbrink 32

Info en opgave: smitwu@gmail.com