Een bemoedigende jaarlijkse avond voor professionele werkers in de gezondheidszorg. Maakt het christenzijn verschil op de werkvloer? Thema: “Op het grensvlak van zorg en pastoraat!”

Wanneer gaat geneeskundige professie over in pastoraat in het patiëntcontact? Door dr. A.K. Mostert.

Wanneer: maandag 4 februari 2020

Tijd: 20.00 tot 21.30 uur

Plaats: in de Sionskerk

Leiding dr. W.L.H. Smelt