Christelijke dogmatiek

In deze studiekring lezen wij samen het boek “Christelijke dogmatiek” van de hoogleraren Van der Kooi en Van der Brink. We gebruiken ook het bijbehorende werkboek. Drie keer per jaar komen wij samen. Nieuwe leden kunnen zo meedoen.

Data 2021 volgt.

Tijd:

Plaats: Fam. Smit
Info en opgave: 038-465 25 71