Alpha cursus

Alpha-cursus
In het voor- en najaar starten er in meerdere Zwolse kerken nieuwe Alpha-cursussen. De cursus gaat over de basisvragen van het Christelijk geloof en bestaat in uit 10 avonden plus een weekend. Elke bijeenkomst begint met een gezamenlijke maaltijd. Ben je zelf geïnteresseerd of is er iemand in jouw omgeving die belangstellend is of met vragen rondloopt over het Christelijk geloof? Kijk dan op de website of stuur een mail naar alphacursus@sionskerkzwolle.nl. Mocht je vragen hebben en je ziet ons in de kerk, schiet ons gerust aan voor eventuele vragen.
Namens het Alpha-team Sionskerk Zwolle
Dick van Boven
tel. 06-51429908
ouderling vorming & toerusting