Jaarprogramma
Jaarprogramma 2022 / 2023 (onder voorbehoud)
– 1e zondag van oktober vieren we de Israëlzondag
– najaar 2022 leerhuisavonden, data zie elders in deze Startgids
– februari 2023 thema avond met spreker
– voorjaar  2023 excursie / bezoek synagoge

Voor het doorgaan van deze activiteiten en voor meer informatie verwijzen wij u naar de Sionskrant en de website van de Sionskerk.

Joods leerhuis: over het gebed

Wij zijn als christenen diep verbonden met het Joodse volk. De Bijbel is grotendeels hun boek en wij hebben in Jezus de Messias de God van Israël leren kennen. In het Joods Leerhuis willen wij dit jaar eens lezen over het gebed.

Herschel (1907-1972) geldt als een van de belangrijkste Joodse denkers. Hij heeft een prachtig boek geschreven over gebed. Zo schrijft Heschel bijvoorbeeld: “Gebed is meer dan een licht op onze weg. Soms is het een licht binnenin ons. Wie ooit met dit licht doorstraald is, heeft weinig behoefte meer aan speculaties over de vraag of bidden nut heeft.”

En “Het doel van het gebed is niet Hem te kennen, maar door Hem gekend te worden”. Samen willen we lezen uit het boek van deze Joodse geleerde. Zelf aanschaffen: In het Licht van Zijn Aangezicht, Abraham Joshua Heschel.

Je kunt ook online meedoen. Het is een rustpunt in je dag!

Zeer geschikt voor tijdens je lunchpauze. Meld je even aan via

dshevers@sionskerkzwolle.nl. Leiding ds. H. Evers.

Data: maandagmiddag 26 september, 31 oktober en 28 november 2022, aanvang 13.00-13.45 uur in de Sionskerk.