Alle ouderlingen, diakenen en pastorale medewerkers en bezoekmedewerkers ontmoeten elkaar voor overleg en toerusting op de blok-avonden van 20.00-21.30 uur in de Sionskerk:

Leiding ds. Hélène Evers.