Als u pastorale of diaconale zorg nodig heeft, uw eigen of andermans nood of ziekte wilt melden, als u meer bij de kerk betrokken wilt raken of om andere redenen contact zoekt, dan is er voor elk gedeelte van de wijk een contactpersoon die u hiervoor kunt benaderen en die kan zorgen dat de juiste persoon bij u komt.

Voor pastoraat binnen onze wijkgemeente Sionskerk is onderstaande blokindeling gemaakt.

Blok 1 Aa-landen Oost
Alle beken ten oosten van de Westerveldse AA en de gemeenteleden in Zwolle-Zuid
Coördinator: Hans van der Maar (ouderling), 06-23096795

Blok 2 Aa-landen Zuid
Alle straten ten zuiden van de Zwartewaterallee en de gemeenteleden die wo-nen in Dieze, Centrum, Wipstrik en Assendorp.
Coördinator: Jan van der Velde (ouderling) 038 460 04 03

Blok 3 Aa-landen Noord
Alle straten ten noorden van de Waallaan (alle Diepen en straten rond de Hunzelaan) en de gemeenteleden in Stadshagen
Coördinator: Dick van Boven (ouderling), 06 51 42 99 08

Blok 4 Aa-landen Midden
Alle straten ten noorden van de Zwartewaterallee en ten zuiden van de Waal-laan en de gemeenteleden die buiten de gemeente Zwolle wonen
Coördinator: Vacant

Blok 5 Holtenbroek
Alle straten ten noorden van de Zwartewaterallee en in het westen begrensd door het Zwartewater en in het oosten door de Middelweg
Coördinator: Bernd Steenbergen (pastoraal medewerker), 038 454 57 88

Blok 6 Berkum Oost
Alle straten ten oosten van de Campherbeeklaan
Coördinator: Gerrie Ruitenberg 06 25 25 44 04

Blok 7 Berkum West
Alle straten ten westen van de Campherbeeklaan
Coördinator: Thea Hulsbergen 038 454 27 28

Blok 8 Berkum Noord
Alle straten ten noorden van de A28 en ten oosten van de Vecht
Coördinator: Albert Schutte 0529 42 75 84

Blok 9 Berkum Zuid
Alle straten ten zuiden van de Nieuwe Vecht
Coördinator: Lummy Schutte  0529 40 16 23

Berkumstede en Rehoboth (Wijthmen)
Diaken Lini Kok tel. 0529 40 19 72, a.h.kok@hetnet.nl


Woonzorgcentrum De Havezate: José Steenbergen 038  454 57 88
Woonzorgcentrum Arcadia: Jan Mulder 038  452 74 31
Woonzorgcentrum Fermate: Henk van den Berg 038 454 33 19
Woonzorgcentrum Esdoorn: Lineke van Houten 038 850 02 12
Woonzorgcentrum Zonnehuis: Janine Oude Wesselink 038 420 08 84
Woonzorgcentrum Zandhove: Truus Ester 038 460 10 16
Woonzorgcentrum Berkumstede: Tiny van Ommen 038 423 06 27
Woonzorgcentrum de Rivierenhof: Dineke Rohaan 038 453 94 90


Pastoraat vóór uitvaartdiensten ván gemeenteleden 70 jaar en ouder, kerkelijk werker Jeroen Knol, 038 785 12 94 of 06 26 30 52 86
Er is ook pastoraat gericht op jongeren (zie Jeugd), pastoraal medewerker José Steenbergen 038 454 57 88

Er is tevens pastoraat voor anders begaafden, pastoraal medewerker Angeline Vermeulen, 038 453 65 03

Wilt u een ziekenhuisopname doorgeven, neemt u dan contact op met pastoraal medewerkster Margriet van der Veen, 038 460 60 18 of 06 42 33 22 55.