Met ingang van zaterdag 5 juni wordt in Nederland de volgende stap in de versoepelingen van de coronamaatregelen gezet.
Dat betekent dat er vanaf zondag 6 juni maximaal 60 mensen tijdens een kerkdienst aanwezig kunnen zijn.
Ook kan er een beperkte tijd op praatniveau worden gezongen. Met praatniveau wordt bedoeld: zingen op ingetogen wijze, waarbij u het zangvolume niet laat uitstijgen boven de geluidssterkte van normaal spreken. Voorlopig mogen er slechts twee coupletten meegezongen worden per dienst. De voorganger geeft aan welk lied u mee mag zingen.

Vanaf 6 juni start ook het kinderwerk op zondagmorgen weer. Kinderen kunnen weer naar de oppasdienst en de kindernevendienst. Voorlopig zijn zij de hele dienst in hun eigen ruimte en gaan ze dus niet mee de kerkzaal in. Wilt u bij het aanmelden de leeftijd van uw kinderen doorgeven? Dan kan de leiding zich voorbereiden. Omdat kinderen niet in de kerkzaal komen tellen zij niet mee voor het maximum aantal bezoekers.

Vanaf 5 juni zijn ook groepsbijeenkomsten weer toegestaan. Mensen vanaf 18 jaar kunnen vanaf dit moment weer in ‘catechisatie, verenigingswerk, kring en cursus-verband’ met maximaal 30 mensen samenkomen. Het jeugdwerk voor jongeren onder de 18 was al eerder weer opgestart.

Terug naar nieuwsoverzicht